واکنش‌ها، فعالیت‌ها و نیازهای مدیریت منابع انسانی

واکنش‌ها، فعالیت‌ها و نیازهای مدیریت منابع انسانی

در این مقاله قصد داریم به دیدگاه‌هایی که نسبت به مدیریت منابع انسانی وجود دارد، فعالیت‌های واقعی و کلیدی که مدیریت منابع انسانی انجام می‌دهد و چگونگی به مقصد رسیدن این فعالیت‌ها بپردازیم. با انجام چه فعالیت‌هایی می‌توان گفت مدیریت منابع انسانی به اهداف خود رسیده است؟ چه نیازهای کلیدی برای رسیدن به این اهدف وجود دارد؟

دیدگاه‌ها و واکنش‌ها به مدیریت منابع انسانی

در ارتباط با منابع انسانی از گذشته تاکنون نگاه‌های منتقدانه و بعضاً خصمانه وجود دارد. کشورهای پیشرفته روی این نگاه کار کردند و تا حد زیادی توانستند این قضیه را حل‌وفصل نمایند. در کشور عزیز ما می‌توان گفت که از دو طرف رویکرد نقدگرایانه نسبت به مدیریت منابع انسانی وجود دارد: در سطح مدیران و در سطح کارکنان.فعالیت‌های مدیریت منابع انسانی

رویکرد منتقدانه در سطح مدیران:

 • در ذهنیت اغلب مدیران، اهداف مدیریت منابع انسانی، اهداف ممتازی نیست و حتی اگر هم باشد اثبات نشده است.
 • انگیزه استفاده از HRM در مدیران وجود دارد ولی بصورت مستقل جدی گرفته نمی‌شود.
 • دیدگاه کلانی نسبت به این امر وجود ندارد و کوچک و بی‌اهمیت تلقی می‌شود.
 • مانند این است که یک پتانسیلی بسیار پرقدرت در دستان مدیران وجود دارد و از آن غافل بوده و بهره نمی‌برند.

رویکرد منتقدانه در سطح کارکنان:

در این سطح، کارکنان معتقدند مدیریت منابع انسانی، مدیریت‌گرا است و بر علیه منافع کارکنان می‌باشد. اساس آن را برای تامین منافع مدیران می‌دانند و در مقابل آن مقاومت می‌کنند.اما باید تاکید کنیم که مدیریت منابع انسانی کاملاً دوطرفه است و منافع هر دو بعد را پوشش می‌دهد؛ اگر و اگر علمی و مطابق با استانداردهای روز دنیا باشد. پس در درجه اول هر دو طرف باید این دیدگاه خصمانه را کنار گذاشته، واکاوی کنند که مدیریت منابع انسانی به‌طور مشخص چه کارها و فعالیت‌هایی انجام می‌دهد و آگاهی لازم را در زمینه درک فعالیت­های مدیریت منبع انسانی کسب کنند، که قرار هست چگونه آنها را به اهداف سازمان نزدیک نماید.

فعالیت‌های مدیریت منابع انسانی

عمده فعالیت‌های مدیریت منابع انسانی برای طراحی و اجرای مدیریت استراتژیک منابع انسانی به‌صورت زیر می‌باشد:
 • سازمان: شامل طراحی سازمان، طراحی شغل، توسعه سازمانی.
 • روابط کارکنان: شامل روابط صنعتی، مشارکت کارکنان، ارتباطات.
 • تامین منابع: شامل برنامه‌ریزی منابع انسانی، جذب و انتخاب نیرو.
 • توسعه منابع انسانی: شامل یادگیری فردی-سازمانی، توسعه مدیریت، مدیریت مسیر شغلی.
 • مدیریت پاداش: شامل سیستم‌های پرداخت، پرداخت به اندازه میزان مشارکت، پاداش‌های غیر مالی.
 • روابط شغلی
 • مدیریت عملکرد
هر دو سطح مدیران و منابع انسانی در نظر داشته باشند که آیا می‌توان گفت میزان اثرات فعالیت‌های ذکر شده در سازمان کمرنگ است؟ یا هیچ اثری ندارد و بود یا نبودش تفاوتی نمی‌کند؟!

نیازهای کلیدی فعالیت‌های مدیریت منابع انسانی ‌HRM

در چه صورت فعالیت‌هایی که در بالا ذکر شد ما را به مقصد می‌رساند؟

در ارتباط با سازمان:

 • ایجاد ارزش افزوده برای سازمان را تضمین کند.
 • با اهداف و برنامه‌های استراتژیک سازمان همسو باشد.
 • نیازهای در حال تغییر سازمان را تامین کند.
 • در برابر تغییر طرح‌های فرهنگی سازمان مقاومت نکند.

در ارتباط با کارکنان:

 • طراحی فرآیندهایی که باعث افزایش مشارکت کارکنان شود.
 • استعدادهای کارکنان را کشف کند و توسعه دهد.
 • فرصت پیشرفت و ارتقا برای کارکنان مستعد را فراهم کند.
 • طراحی سیستم‌هایی که منجر به استخراج تجارب مرتبط کارکنان شود.
 • تاکید بر آموزش و توسعه کارکنان داشته باشد.
 • دانش فنی و مهارت را توأماً پیوند دهد.
 • شرایط کاری مناسب همراه با تامین سلامت و امنیت برای کارکنان را فراهم کند.
در این صورت هم کارکنان فرصت پیشرفت دارند و هم سازمان به اهداف خود خواهد رسید.با درک این اصول و کسب نگرش صحیح در این زمینه است که می‌توانیم به دنیای بزرگ مدیریت استراتژیک منابع انسانی قدم بگذاریم.

چاپ   ایمیل

مقالات مرتبط