تصمیم گیری

همایش چالش‌ها و موانع حضور زنان در سمت‌های مدیریتی و راهکارهای آن

این همایش برگزار شده است

زنان در تمام دنیا، برای شکستن موانع نانوشته و “سقف‌های شیشه‌ای” که بر سر راه پیشرفت شغلی‌شان بوده تلاش کرده‌اند و برخی بانوان توانمند نیز با موفقیت سمت‌های ارشد و مقام‌های بالای شغلی را از آنِ خود ساخته‌اند.

لیکن آماری که اخیراً در خصوص فاصله جنسیتی در کل دنیا و همینطور در کشورمان ارائه شده روندی نگران‌کننده را نشان می‌دهد.

علیرغم این که زنان ایرانی نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، لیکن سهم آنها در فعالیت‌های اقتصادی کشور بسیار ناچیز است؛ و اگرچه حضور بانوان در محیط کاری افزایش یافته ولی پیشرفت آنها در مشاغل مدیریتی محسوس نبوده است. کشورمان “پتانسیل بسیار خوبی برای به حداکثر رساندن مشارکت زنان دارد” لیکن در محیط کار نتوانسته‌ به خوبی از آن بهره‌برداری نماید.

برخی از چالش‌ها و موانعی که بر سر راه توسعه شغلی بانوان وجود دارد از جنس محدودیت، برخی از جنس فرهنگ و یا کلیشه است. اما در هر حال فاکتورهای توانمندسازی نیز وجود دارد که فراتر از همه محدودیت‌ها، کارساز است.

در این راستا همایشی طراحی کردیم تا چالش‌هایی که در راه توسعه شغلی بانوان وجود دارد بررسی نموده و شیوه به کارگیری راهکارها و بهترین تجاربی که برای غلبه بر این موانع و فراتر رفتن از سقف شیشه‌ای به دست آمده را بحث نماییم.توسعه شغلی بانواناین همایش  در تاریخ ۱۵ شهریور ماه با سخنرانی پروفسور نجاتی گیلانی و خانم دکتر پریسا نجاتی گیلانی برگزار شد. امید است این جلسه که با تعامل خوب و مشارکت بانوان موفق حاضر در جلسه به دستاوردهای مثبتی رسید، آغازی باشد بر مسیر توسعه شغلی بانوان توانمند کشورمان.