سمینار زنان در سمت‌های مدیریتی

نویسنده: ۲ دیدگاه دسته‌بندی:رویدادهای برگزارشده


سمینار زنان در سمت‌های مدیریتی


سمینار زنان در سمت‌های مدیریتی با سخنرانی پروفسور سید صدرالدین نجاتی‌گیلانی و دکتر پریسا نجاتی‌گیلانی پنج شنبه 15 شهریور 1397 برگزار شد.سمینار زنان در سمت‌های مدیریتی

 

زنان در تمام دنیا، برای شکستن موانع نانوشته و به اصطلاح نه چندان صحیح “سقف‌های شیشه‌ای” که بر سر راه پیشرفت شغلی‌شان بوده تلاش کرده‌اند و برخی بانوان توانمند نیز با موفقیت سمت‌های ارشد و مقام‌های بالای شغلی را از آنِ خود ساخته‌اند.

در سمینار زنان در سمت‌های مدیریتی، پروفسور سید صدرالدین نجاتی‌گیلانی به بررسی وظایف و مسائلی که رهبران سازمانی با آنها مواجهند پرداخته، آمار اشتغال بانوان در سمت‌های مدیریت ارشد را ارائه نموده و ویژگی‌های متفاوت مردان و زنان و تأثیر آنها بر شرایط کاری و توسعه‌ی شغلی را مورد بررسی قرار دادند. ایشان همچنین پس از مروری بر موانع و چالش‌های زنان در سمت‌های مدیریتی، به بررسی عوامل اصلی، عوامل ثانویه و عوامل پشتیبان اثرگذار بر مدیریت و رهبری زنان پرداختند.سمینار زنان در سمت‌های مدیریتی

قوانین و برنامه‌های سازمانی غالباً بر اساس مدیریت و رهبری آقایان تدوین شده که این به عنوان ابتدایی‌ترین چالش و محدودیت توسعه زنان در سازمان‌ها تشریح شد؛ تا جایی که در تمام جهان پیش‌فرض ذهنی افراد از یک سرپرست، مدیر و رهبر سازمان یک “مرد” است.

دکتر پریسا نجاتی‌گیلانی به زبان انگلیسی و با ترجمه همزمان خانم دکتر رازقی، ضمن ارائه‌ی آمارهای معتبر جهانی در مورد شاخص تبعیض جنسیتی در محیط کار، توضیح دادند که ایران یکی از بالاترین رتبه‌ها را در بین تمامی کشورهای جهان از نظر این شاخص دارد. با این حال این مسئله مختص ایران یا یک کشور بخصوص نیست، بلکه به نسبت‌های مختلف در تمامی کشورها و فرهنگها دیده می‌شود. به همین دلیل بجای عبارت “سقف شیشه‌ای” از مدل کاملتر “مارپیچ رهبری” برای توصیف چالش‌هایی که بانوان از زمان ورود به محیط کار تا ارتقای شغلی تجربه می‌کنند استفاده نمودند.

سمینار زنان در سمت‌های مدیریتیایشان پس از تشریح مدل مارپیچ رهبری، به بررسی فرصت‌هایی که برای زنان جهت توسعه‌ی شغلی وجود دارد پرداختند؛ تفاوتی در خصوصیات لازم برای رهبری و میزان تعهد زنان و مردان جهت توسعه شغلی وجود ندارد اما فرصت‌های آموزش و توسعه‌ی کمتری برای زنان فراهم می‌شود و خانمها با مسائل مختلف فرهنگی، اجتماعی و خانوادگی برای پیمودن موفق این مسیر مواجهند که در مدل مارپیچ رهبری طی سه عامل: سرمایه انسانی؛ تفاوت‌های جنسیتی و کلیشه‌های تبعیض‌آمیز مطرح گردید.زنان در سمت‌های مدیریتی

در ادامه استراتژی‌های اثربخش برای مواجهه با این چالش‌ها که بصورت علمی و تجربی بدست آمده تشریح گردید و بانوان حاضر در جلسه نیز تجربیات خود را در روشهای موفق غلبه بر این چالش‌ها مطرح نمودند.

در انتها در بخش پرسش و پاسخ، بانوان حاضر در جلسه دغدغه‌ها و چالش‌های خود را در جهت توسعه و بهبود شغلی مطرح کرده و سخنرانان و حضار پیشنهادات خود را برای مواجهه با این چالش‌ها و پیشرفت بیشتر بانوان در مسیر شغلی بیان نمودند.

نویسنده: فرانک نجاتی

در دانشگاه شهیدبهشتی مدیریت بازرگانی خوانده‌ام و به بازاریابی محتوایی و بازاریابی رسانه‌های اجتماعی علاقه‌مندم.