افزایش حقوق سال ۱۴۰۲

جداول حداقل حقوق سال ۱۴۰۲ جزئیات حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۲، طبق بخشنامه شورای عالی کار، به شرح ذیل خواهد بود: دستمزد روزانه: ۱,۷۶۹,۴۲۸ ریال دستمزد ماهیانه با احتساب ۳۰ روز: ۵۳,۰۸۲,۸۴۰ ریال دستمزد ماهیانه با احتساب ۳۱ روز: ۵۴,۸۵۲,۲۶۸ ریال پایه سنوات روزانه: ۷۰,۰۰۰ ریال بن کارگری: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ریال بن مسکن: ۹,۰۰۰٫۰۰۰ ریال (بر اساس تصویب‏نامه هیات وزیران مورخ ۱۹ فروردین ۱۴۰۲) حق اولاد: ۵,۳۰۸,۲۸۴ ریال

بخشنامه شورای عالی کار افزایش حقوق سال ۱۴۰۲

 

هر ساله در بازه اسفند تا اوایل فروردین یکی از دغدغه‌‏های کلیدی مدیران و صاحبان شرکت‏ها تعیین شدن میزان حقوق سال ۱۴۰۲ ( حقوق کاری سال بعد) است. تعیین میزان افزایش حقوق و دستمزد هم بر حقوق افرادی که حقوق پایه دریافت می‏کنند و هم بر دیگر سطوح مزدی اثر می‏گذارد و شناخت اثر آن برای مدیران مهم و حیاتی می‏باشد. از دید نیروی انسانی نیز این موضوع بسیار مهم و در تعیین شرایط زندگی سال بعد خود و خانواده او اثرگذار است. هدف هر ساله این افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم و هزینه‌‏های زندگی پیش‏بینی شده، متناسب‏کردن حقوق کارگران با موارد ذکر شده است. البته در نهایت رسیدن به این هدف در دید کارفرمایان و نیروی انسانی متفاوت است و دید یکپارچه‏ای در این مقوله وجود ندارد. لذا، هر ساله، در جلسات متعدد و با بحث‏های بین نمایندگان گروه کارگری، کارفرمایی و دولت در شورای عالی کار، بخشنامه‏ای تحت عنوان بخشنامه شورای عالی کار مصوبه میزان افزایش حداقل حقوق را برای سطوح مختلف اعلام می‏نماید.
به همین جهت، در ادامه این مقاله به بررسی دقیق‏تر بخشنامه شورای عالی کار و نکات کلیدی در پرداخت حقوق و مزایا در خصوص افزایش حقوق در سال ۱۴۰۲ می‏پردازیم.

 

بخشنامه حداقل حقوق سال ۱۴۰۲

بخشنامه شماره ۲۹۶۱۳۷ مورخ ۲۹/۱۲/۱۴۰۱ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت؛ کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ ۲۹/۱۲/۱۴۰۱ پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۲ در اجرای ماده (۴۱) قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه بییشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه‏‌های تولیدی و شرایط اقتصادی جامعه؛ حفظ و نگهداشت نیروی کارآمد و ماهر و انتظام مزدی در کارگاه‏ها موارد زیر را به اجماع و اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد.

۱-از اول سال ۱۴۰۲ حداقل مزد روزانه با نرخ یکسان برای کلیه کارگران مشمول قانون کار (اعم از قرارداد دائم یا موقت) مبلغ ۱۷۶۹۴۲۸ ریال (یک میلیون و هفتصد و شصت و نه هزار و چهارصد و بیست و هشت ریال) تعیین می‏گردد. همچنین از اول سال ۱۴۰۲ سایر سطوح مزدی نیز روزانه ۲۱ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) به اضافه روزانه ۸۳۵۹۶ ریال نسبت به آخرین مزد در سال ۱۴۰۱ افزایش می‌یابد.

تبصره: با اعمال افزایش این بند مزد شغل کارگران مشمول طرح‏‌های طبقه‌بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز مزد ثابت سایر کارگران نباید از مبلغ ۱۷۶۹۴۲۸ ریال (یک میلیون و هفتصد و شصت و نه هزار و چهارصد و بیست و هشت ریال) بند (۱) کمتر شود.

۲-به کارگرانی که در سال ۱۴۰۲ دارای یک سال سابقه کار شده یا یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد؛ روزانه ۷۰۰۰۰ ریال به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.

تبصره ۱: پرداخت مبلغ مربوط به پایه سنواتی کارگران مشمول طرح های طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با در نظر گرفتن رقم فوق الذکر برای گروه یک با توجه به دستورالعمل و جداول اعلامی توسط اداره کل روابط کار و و جبران خدمت صورت می‌گیرد.
تبصره ۲: به کارگران فصلی نسبت به مدت کارکردشان در سال ۱۴۰۱، میزان مقرر در این بند یا تبصره یک آن حسب مورد تعلق خواهد گرفت.

تبصره ۳: براساس مصوبه مورخ ۲۹/۱۲/۱۴۰۱ شورای عالی کار و در راستای تقویت مهارت محوری و بهره مندی تمامی کارگران و در نتیجه رضایتمندی کارگران با سابقه، از ابتدای سال ۱۴۰۲ همه کارگران دارای قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال از دریافت آخرین پایه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اینکه حق سنوات یا مزایای پایان کار خود را تسویه حساب کرده باشند یا خیر، مشمول دریافت پایه (سنوات) خواهند بود.

 

۳-بر اساس مصوبه مورخ ۲۱/۷/۱۳۸۷ شورای عالی کار و در جهت افزایش رضایتمندی کارگران و کارفرمایان و به منظور تثبیت و تسری به تمامی کارگران، اعم از دائم و موقت مقرر شد از ابتدای سال ۱۴۰۲ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار بابت هر کارگر (اعم از متاهل یا مجرد) ماهانه مبلغ ۱۱۰۰۰۰۰۰ ریال از سوی کارفرمایان به آنان پرداخت گردد.

 

۴-ضوابط مربوط به چگونگی نحوه اعمال افزایش مقرر در بند (۱) و تبصره یک بند (۲) در کارگاه ‌هایی که دارای طرح طبقه ‌بندی مشاغل می‌‌باشند و نیز در مورد کارگران کارمزدی و همچنین چگونگی ارتقاء طبقه شغلی به موجب دستورالعمل ‌های اداره کل روابط کار و جبران خدمت خواهد بود.

۵-مقررات این مصوبه شامل حال دانش آموزان و دانشجویانی که در ایام تعطیلات تابستانی در سال ۱۴۰۲ به طور موقت در کارگاه‌ ها اشتغال می‌‌یابند نخواهد شد.

 

۶-واحدهای مشمول قانون کار به منظور ایجاد رابطه هر چه بیشتر بین مزد و مزایا با بهره وری و تولید و ایجاد انگیزه بیشتر در بین کارکنان خود، علاوه بر اجرای این مصوبه می‌توانند نسبت به افزایش و برقراری مزد و مزایا در قالب موافقت‌ نامه‌ های کارگاهی و پیمان ‌های دسته‌جمعی و پس از تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اقدام نمایند.

سید صولت مرتضوی (وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی)

 

جداول حداقل حقوق سال ۱۴۰۲

جزئیات حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۲، طبق بخشنامه شورای عالی کار، به شرح ذیل خواهد بود:

دستمزد روزانه: ۱,۷۶۹,۴۲۸ ریال
دستمزد ماهیانه با احتساب ۳۰ روز: ۵۳,۰۸۲,۸۴۰ ریال
دستمزد ماهیانه با احتساب ۳۱ روز: ۵۴,۸۵۲,۲۶۸ ریال
پایه سنوات روزانه: ۷۰,۰۰۰ ریال
بن کارگری: ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ریال
بن مسکن: ۹,۰۰۰٫۰۰۰ ریال (بر اساس تصویب‏نامه هیات وزیران مورخ ۱۹ فروردین ۱۴۰۲)
حق اولاد: ۵,۳۰۸,۲۸۴ ریال

که در نتیجه با محاسبه مجموع موارد، حداقل حقوق افراد مجرد (یا افراد متاهل بدون فرزند) و بدون سابقه در ماه‏های سی روزه با احتساب حدود ۶۷/۲۸ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۱، مبلغ ۷ میلیون و ۳۰۸ هزار و ۲۸۴ تومان خواهد بود. در صورت تعلق گرفتن پایه سنوات روزانه و حق اولاد، مبالغ مربوطه به این مبلغ، افزوده خواهد شد.

  • حداقل حقوق افراد مجرد و بدون سابقه در ماه‏های سی روزه: ۷۳,۰۸۲,۸۴۰ ریال
  • حداقل حقوق افراد مجرد و بدون سابقه در ماه‏های سی و یک روزه: ۷۴,۸۵۲,۲۶۸ ریال
  • حداقل حقوق افراد مجرد و با تعلق گرفتن پایه سنوات در ماه‏های سی روزه: ۷۵,۱۸۲,۸۴۰ ریال
  • حداقل حقوق افراد مجرد و با تعلق گرفتن پایه سنوات در ماه‏های سی و یک روزه: ۷۷,۰۲۲,۲۶۸ ریال
  • حداقل حقوق افراد متاهل با یک فرزند و بدون سابقه در ماه‏های سی روزه: ۷۸,۳۹۱,۱۲۴ ریال
  • حداقل حقوق افراد متاهل با یک فرزند و و با تعلق گرفتن پایه سنوات در ماه‏های سی روزه: ۸۰,۴۹۱,۱۲۴ ریال

خالص دریافتی حقوق و مزایای هر کدام از این ردیف‏ها بر اساس محاسبه مبلغ ۷ درصد حق بیمه تامین اجتماعی برای موارد مشمول و در صورت تعلق گرفتن مالیات حقوق با کسر آنها تعیین می‏گردد. برای محاسبه مبلغ مالیات حقوق می‏بایست بر اساس مصوبه تعیین شده برای معافیت مالیات حقوق در سال ۱۴۰۲ محاسبات را انجام داد که با توجه به اینکه معافیت مالیات حقوق در سال ۱۴۰۲ ماهیانه ده میلیون تومان تعیین شده است به این سطوح شغلی مالیات حقوق تعلق نمی‏گیرد.

برای مشاغلی که در سال ۱۴۰۱ حقوق و دستمزد آنها متفاوت از حداقل پایه بوده است روش محاسبه حقوق و دستمزد متفاوت و بدین گونه می‏باشد که سایر سطوح مزدی روزانه ۲۱ درصد مزد ثابت یا مزد مبنا (موضوع ماده ۳۶ قانون کار) به اضافه روزانه ۸۳۵۹۶ ریال نسبت به آخرین مزد در سال ۱۴۰۱ افزایش می‏‏یابد. مابقی مزایای قانونی این افراد به مانند مزایای حقوق پایه می‏باشد.

امیدواریم این مقاله برای شما مفید واقع شده باشد. مهم است به یاد داشته باشیم که پرداخت حقوق جزو عوامل بهداشتی محسوب می‌شود و نه انگیزشی. اگر به دنبال نیروی کار با انگیزه هستید، خوب است با رویکرد یکپارچه مدیریت پرسنل و مدیریت منابع انسانی به سازمانتان نگاه کنید.

اشتراک گذاری

guest
0 نظر
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها