تفاوت مدیریت پرسنل و مدیریت منابع انسانی

نوشته شده توسط: ۴ دیدگاه دسته بندی ها:مدیریت منابع انسانی


آنچه در این مقاله به اختصار خواهید خواند:

تفاوت اصلی بین مدیریت پرسنل و مدیریت منابع انسانی در هدف، محدوده و جهت‌گیری آنها است. حوزه مدیریت پرسنل محدود است و در رویکرد خود، کارکنان را به عنوان ابزار می‌بیند. بنابراین در این رویکرد رفتار کارکنان را می‌توان با توجه به توانایی‌های اصلی سازمان تغییر داد و زمانی که توانایی‌ها از بین می‌روند آنها را جایگزین نمود.


شاخص اصلی تفاوت بین مدیریت پرسنل و مدیریت منابع انسانی:

تفاوت اصلی بین مدیریت پرسنل و مدیریت منابع انسانی در هدف، محدوده و جهت‌گیری آنها است. حوزه مدیریت پرسنل محدود است و در رویکرد خود، کارکنان را به عنوان ابزار می‌بیند. بنابراین در این رویکرد رفتار کارکنان را می‌توان با توجه به توانایی‌های اصلی سازمان تغییر داد و زمانی که توانایی‌ها از بین می‌روند آنها را جایگزین نمود.

در طرف دیگر، مدیریت منابع انسانی محدوده وسیع‌تری دارد، کارکنان را به عنوان دارایی سازمان در نظر می‌گیرد و رویکرد یکپارچه به اهداف، مسئولیت، پاداش و غیره دارد که باعث می‌گردد عملکرد اقتصادی سازمان بهبود یافته و سطح منابع انسانی ارتقا پیدا کند.

مدیریت پرسنل و مدیریت منابع انسانی

تعریف مدیریت پرسنل:

مدیریت پرسنل بخشی از مدیریت است که با جذب، استخدام، توسعه، جبران خدمات نیروی کار و ارتباط آنها با سازمان در جهت رسیدن به اهداف سازمانی سر وکار دارد.

عملیات اصلی مدیریت پرسنل در دو دسته تقسیم می‌گردد:

 • عملیات اجرایی: عملیات اجرایی فعالیت‌هایی هستند که با توسعه، جبران خدمات، ارزیابی شغل، رفاه کارکنان، بکارگیری و نگهداری نیرو مرتبط است.
 • عملیات مدیریتی: برنامه‌ریزی، سازماندهی، هدایت کردن، انگیزه دادن، کنترل کردن و هماهنگی فعالیت‌های اصلی مدیریت هستند که توسط مدیریت پرسنل انجام می‌شوند.

طی دو دهه گذشته، همان‌گونه که تکنولوژی توسعه یافته و فعالیت‌های تکراری بوسیله ماشین جایگزین شده‌اند؛ همزمان این شاخه مدیریت نیز توسط مدیریت منابع انسانی جایگزین شده است.

تعریف مدیریت منابع انسانی:

مدیریت منابع انسانی شاخه تخصصی و سازمان یافته مدیریت است که با اکتساب، نگهداری، توسعه، بکارگیری و هماهنگی افراد در سازمان سر و کار دارد. مدیریت منابع انسانی باعث می‌گردد که افراد برای شرکت بهترین عملکردشان را ارائه دهند. مدیریت منابع انسانی به عملیات سیستماتیک برنامه‌ریزی برای نیازها و تقاضاهای نیروی انسانی، انتخاب، آموزش، جبران خسارت و ارزیابی عملکرد برای برآوردن این الزامات اشاره دارد.

عملیات‌ مدیریت منابع انسانی:

مدیریت منابع انسانی یک فرایند مداوم حصول اطمینان از در دسترس بودن نیروی کار واجد شرایط و علاقمند است که باعث می‌گردد نیروی درست، در شغل درست قرار گیرد. به طور خلاصه، مدیریت منابع انسانی هنر استفاده از منابع انسانی یک سازمان به کارآمدترین و موثرترین روش می‌باشد.

عملیات مدیریت منابع انسانی

مدیریت منابع انسانی طیف گسترده‌ای از فعالیت‌ها را پوشش می‌دهد که شامل موارد ذیل می‌باشد:

 • استخدام
 • جذب و گزینش
 • آموزش و توسعه
 • خدمات کارکنان
 • حقوق و مزایا
 • روابط صنعتی
 • ایمنی و بهداشت
 • شرایط کاری
 • ارزیابی عملکرد

تشریح تفاوت مدیریت پرسنل و مدیریت منابع انسانی:

 1. در معنی و مفهوم مدیریت پرسنل بخشی از مدیریت هست که مربوط به نیروی کار و رابطه آنها با شرکت می‌باشد. در حالی که مدیریت منابع انسانی شاخه‌ای از مدیریت است که بر بهترین و موثرترین استفاده از نیروی انسانی شرکت برای رسیدن به اهداف سازمانی متمرکز است.
 2. مدیر در رویکرد مدیریت پرسنل، نقش رهبری عملیات را بر عهده دارد درحالی که در مدیریت منابع انسانی مدیر نقش رهبری تحول‌گرا را ایفا می‌کند.
 3. مدیریت پرسنل با کارکنان به عنوان ابزار یا ماشین رفتار می‌کند در حالی که مدیریت منابع انسانی با نیروی کار به عنوان یک دارایی مهم سازمان رفتار می‌کند.
 4. تصمیم‌گیری در مدیریت پرسنل آهسته و کند می‌باشد، اما همان تصمیم‌گیری در مدیریت منابع انسانی سریع انجام می‌گیرد.
 5. در مدیریت پرسنل اقدامات مدیریت به صورت دستورالعملی و عکس‌العملی می‌باشد در حالی که در مدیریت منابع انسانی، مدیریت بر اساس نیاز کسب و کار اقدام می‌کند.
 6. مرجع رفتاری در مدیریت پرسنل هنجارها و عرف سازمان می‌باشد در حالی که در مدیریت منابع انسانی، ارزش‌ها و چشم‌انداز سازمان و واحدها مرجع رفتاری افراد می‌باشد.
 7. در مدیریت پرسنل ابتکارات به صورت تکه تکه در سازمان توزیع می‌گردد در حالی که ابتکارات در مدیریت منابع انسانی به صورت توزیع یکپارچه می‌باشد.
 8. در مدیریت پرسنل مبنای طراحی شغل، تقسیم کار است در حالی که در مدیریت منابع انسانی، کارکنان برای انجام کارها به تیم‌ها یا گروه‌های کاری تقسیم می‌گردند.
 9. در مدیریت پرسنل، مذاکرات بر پایه چالش‌های جمعی با رهبر اتحادیه‌ها است. در حالی که در مدیریت منابع انسانی نیازی به چانه‌زنی جمعی وجود ندارد و کلیه قراردادها بر پایه مذاکره با هر کارمند می‌باشد.
 10. در مدیریت پرسنل، پرداخت بر اساس ارزیابی شغل می‌باشد در حالی که در مدیریت منابع انسانی پرداخت بر پایه ارزیابی عمکرد صورت می‌گیرد.
 11. مدیریت پرسنل عمدتاً بر فعالیت‌های عادی از جمله استخدام کارکنان، پرداخت، آموزش و هماهنگی متمرکز است. در حالی که مدیریت منابع انسانی بر رفتار با کارکنان سازمان به عنوان دارایی باارزش که به آنها ارزش گذاشته می‌شود، به درستی بکار گرفته می‌شوند و برای حفظ آنها برنامه‌ریزی می‌شود، تمرکز دارد.
 12. مدیریت منابع انسانی مدل پیشرفته مدیریت پرسنل می‌باشد.
مدیریت منابع انسانی مدیریت پرسنل مبنای مقایسه
شاخه‌ای از مدیریت که بر بهترین و موثرترین استفاده از نیروی انسانی شرکت برای رسیدن به اهداف سازمانی متمرکز است مدیریت منابع انسانی شناخته می‌شود. جنبه مدیریتی که مربوط به نیروی کار و رابطه آنها با شرکت است به عنوان مدیریت پرسنل شناخته می‌شود. معنی و مفهوم
مدرن سنتی رویکرد
دارایی ماشین یا ابزار رفتار با نیروی انسانی
عملیات استراتژیک عملیات معمول نوع عملیات
ارزیابی عملکرد ارزیابی شغلی مبنای پرداخت
رهبری تحول گرا رهبری عملیات نقش مدیریت
مستقیم غیرمستقیم ارتباطات
یکپارچه تکه تکه و تدریجی ابتکارات
بر اساس نیاز کسب و کار دستورالعمل اقدامات مدیریت
سریع آهسته و کند تصمیم‌گیری
طراحی شغل به صورت تیمی تقسیم کار طراحی شغل
فردگرا

اعتماد بالا

جمع‌گرا

اعتماد کم

روابط کارکنان
ارگانیک

نقش‏های منعطف

پایین به بالا

غیر متمرکز

مکانیکی

نقش‏های رسمی و تعریف شده

بالا به پایین

متمرکز

اصول سازمان
فراتر از قرارداد شرح دقیق قرارداد مکتوب قرارداد
رشد و پرورش دادن نظارت وظیفه مدیر در برابر کارکنان
نیروی کاری با قابلیت تطبیق با محیط

بهبود عملکرد

حداکثر استفاده و بهره‌وری

کارایی در اجرا

عملکرد استاندارد

حداقل کردن هزینه

اهداف

سیاست‌ها

برخورد با نیروی کار به عنوان دارایی ارزشمند، که به آن ارزش گذاشته می‌شود، به درستی بکار گرفته می‌شود و به خوبی حفظ می‌شود. عمدتاً در فعالیت‌های عمومی شامل استخدام کارکنان، پرداخت، آموزش و هماهنگی. تمرکز

نتیجه گیری از بحث تفاوت مدیریت پرسنل و مدیریت منابع انسانی:

مدیریت منابع انسانی برای توسعه مدیریت پرسنل به وجود آمده است که کاستی‌های مدیریت پرسنل را رفع نماید. در این دوره رقابتی کاملاً ضروری است که هر سازمان اولویت‌ها و نیازهای نیروی انسانی را درک نماید و به آنها اولویت دهد.

امروزه، شرکت‌ها چالش بسیار زیادی برای حفظ و نگهداری کارکنان عالی خود در طولانی‌مدت دارند، یکی از دلایلی که این چالش را ایجاد کرده این است که کارکنان کاملا از حقوق خود آگاه هستند و سازمان‌ها نمی‌توانند به مانند ماشین یا ابزار با آنها رفتار کنند. بنابراین، مدیریت منابع انسانی ایجاد شده است که سازمان را با کارکنانش برای دستیابی به اهداف مشترک متحد نماید.

ترجمه از وبسایت https://keydifferences.com/difference-between-personnel-management-and-human-resource-management.html

نویسنده: سینا کرمی

• کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه علوم تحقیقات • کارشناسی مهندسی صنایع گرایش تولید صنعتی، دانشگاه یزد • ۱۰ سال سابقه کار در حوزه مشاوره منابع انسانی و مدیریت مالی • مدیر مالی و سرمایه انسانی شرکت نجات

استفاده از مطالب وب سایت نجات  فقط برای مقاصد غیرتجاری و با ذکر منبع بلامانع است. کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت نجات می‌باشد

گروه نجات یک مجموعه مشاوره‌ و آموزش در حوزه مدیریت است که تحت هدایت یک منتور استراتژیک ، ایجاد شده و به شرکتهای خرد و کوچک و هم به شرکتهای متوسط و بزرگ خدمات ارائه میدهد.

تهران، یوسف آباد، خیابان ابن سینا، نبش کوچه ۳۷، پلاک ۹۶، طبقه ۲، واحد ۵، کدپستی:۱۴۳۴۶۵۳۶۱۷

۰۲۱۸۸۰۶۴۰۹۸ |  ۰۲۱۸۸۰۶۴۰۹۹  |  ۰۹۱۰۴۴۴۷۹۱۵

info@nejatco.com