تفاوت مدیریت پرسنل و مدیریت منابع انسانی

نویسنده: بدون دیدگاه دسته‌بندی:آموزشی


تفاوت مدیریت پرسنل و مدیریت منابع انسانی شرکت نجات

تفاوت اصلی بین مدیریت پرسنل و مدیریت منابع انسانی در مبحث مشاوره کسب و کاربر مبنای هدف، محدوده و جهت‌گیری آنها است. حوزه مدیریت پرسنل محدود است و در رویکرد خود، کارکنان را به عنوان ابزار می‌بیند. بنابراین در این رویه رفتار کارکنان را می‌توان با توجه به توانایی‌های اصلی سازمان تغییر داد و زمانی که توانایی‌ها از بین می‌روند آنها را جایگزین نمود.


شاخص اصلی تفاوت بین مدیریت پرسنل و مدیریت منابع انسانی:

تفاوت اصلی بین مدیریت پرسنل و مدیریت منابع انسانی در هدف، محدوده و جهت‌گیری آنها است. برای بررسی شاخص‌های اصلی این تفاوت در راستای تحول مشاوره کسب و کار نیاز است برخی جزییات را بررسی کنیم . حوزه مدیریت پرسنل محدود است و در رویکرد خود، کارکنان را به عنوان ابزار می‌بیند. بنابراین در این رویکرد رفتار کارکنان را می‌توان با توجه به توانایی‌های اصلی سازمان تغییر داد و زمانی که توانایی‌ها از بین می‌روند آنها را جایگزین نمود.

در طرف دیگر، واحد مدیریت منابع انسانی محدوده وسیع‌تری دارد، کارکنان را به عنوان دارایی سازمان در نظر می‌گیرد و رویکرد یکپارچه به اهداف، مسئولیت، پاداش و غیره دارد که باعث می‌گردد عملکرد اقتصادی سازمان بهبود یافته و سطح منابع انسانی ارتقا پیدا کند.

تعریف مدیریت پرسنل:

مدیریت پرسنل بخشی از مدیریت است که با جذب، استخدام، توسعه، جبران خدمات نیروی کار و ارتباط آنها با سازمان در جهت رسیدن به اهداف سازمانی سر وکار دارد.

عملیات اصلی مدیریت پرسنل در دو دسته تقسیم می‌گردد:

 • عملیات اجرایی: عملیات اجرایی فعالیت‌هایی هستند که با توسعه، جبران خدمات، ارزیابی شغل، رفاه کارکنان، بکارگیری و نگهداری نیرو مرتبط است.
 • عملیات مدیریتی: برنامه‌ریزی، سازماندهی، هدایت کردن، انگیزه دادن، کنترل کردن و هماهنگی فعالیت‌های اصلی مدیریت هستند که توسط مدیریت پرسنل انجام می‌شوند.

طی دو دهه گذشته، همان‌گونه که تکنولوژی توسعه یافته و فعالیت‌های تکراری بوسیله ماشین جایگزین شده‌اند؛ همزمان این شاخه مدیریت نیز توسط مدیریت منابع انسانی جایگزین شده است. و تحول بسزایی در طراحی ارزیابی عملکرد پرسنل صورت پذیرفته است

تعریف مدیریت منابع انسانی:

مدیریت منابع انسانی شاخه تخصصی و سازمان یافته مدیریت است که با اکتساب، نگهداری، توسعه، بکارگیری و هماهنگی افراد در سازمان سر و کار دارد. مدیریت منابع انسانی باعث می‌گردد که افراد برای شرکت بهترین عملکردشان را ارائه دهند. مدیریت منابع انسانی به عملیات سیستماتیک برنامه‌ریزی برای نیازها و تقاضاهای نیروی انسانی، انتخاب، آموزش، جبران خسارت و ارزیابی عملکرد برای برآوردن این الزامات اشاره دارد.

پیشنهاد مطالعه : نقش‌های واحد مدیریت منابع انسانی

عملیات‌ مدیریت منابع انسانی:

مدیریت منابع انسانی یک فرایند مداوم حصول اطمینان از در دسترس بودن نیروی کار واجد شرایط و علاقمند است که باعث می‌گردد نیروی درست، در شغل درست قرار گیرد. به طور خلاصه، مدیریت منابع انسانی هنر استفاده از منابع انسانی یک سازمان به کارآمدترین و موثرترین روش می‌باشد.

عملیات‌ مدیریت منابع انسانی - شرکت نجات

مدیریت منابع انسانی طیف گسترده‌ای از فعالیت‌ها را پوشش می‌دهد که شامل موارد ذیل می‌باشد:

 • استخدام
 • جذب و گزینش
 • آموزش و توسعه شخصی
 • خدمات کارکنان
 • حقوق و مزایا
 • روابط صنعتی
 • ایمنی و بهداشت
 • شرایط کاری
 • ارزیابی عملکرد

پیشنهاد مطالعه : مشاور منابع انسانی درشرکت SME

تشریح تفاوت مدیریت پرسنل و مدیریت منابع انسانی:

 1. در معنی و مفهوم مدیریت پرسنل بخشی از مدیریت هست که مربوط به نیروی کار و رابطه آنها با شرکت می‌باشد. در حالی که مدیریت منابع انسانی شاخه‌ای از مدیریت است که بر بهترین و موثرترین استفاده از نیروی انسانی شرکت برای رسیدن به اهداف سازمانی متمرکز است.
 2. مدیر در رویکرد مدیریت پرسنل، نقش رهبری عملیات را بر عهده دارد درحالی که در مدیریت منابع انسانی مدیر نقش رهبری تحول‌گرا را ایفا می‌کند.
 3. مدیریت پرسنل با کارکنان به عنوان ابزار یا ماشین رفتار می‌کند در حالی که مدیریت منابع انسانی با نیروی کار به عنوان یک دارایی مهم سازمان رفتار می‌کند.
 4. تصمیم‌گیری در مدیریت پرسنل آهسته و کند می‌باشد، اما همان تصمیم‌گیری در مدیریت منابع انسانی سریع انجام می‌گیرد.
 5. در مدیریت پرسنل اقدامات مدیریت به صورت دستورالعملی و عکس‌العملی می‌باشد در حالی که در مدیریت منابع انسانی، مدیریت بر اساس نیاز کسب و کار اقدام می‌کند.
 6. مرجع رفتاری در مدیریت پرسنل هنجارها و عرف سازمان می‌باشد در حالی که در مدیریت منابع انسانی، ارزش‌ها و چشم‌انداز سازمان و واحدها مرجع رفتاری افراد می‌باشد.
 7. در مدیریت پرسنل ابتکارات به صورت تکه تکه در سازمان توزیع می‌گردد در حالی که ابتکارات در مدیریت منابع انسانی به صورت توزیع یکپارچه می‌باشد.
 8. در مدیریت پرسنل مبنای طراحی شغل، تقسیم کار است در حالی که در مدیریت منابع انسانی، کارکنان برای انجام کارها به تیم‌ها یا گروه‌های کاری تقسیم می‌گردند.
 9. در مدیریت پرسنل، مذاکرات بر پایه چالش‌های جمعی با رهبر اتحادیه‌ها است. در حالی که در مدیریت منابع انسانی نیازی به چانه‌زنی جمعی وجود ندارد و کلیه قراردادها بر پایه مذاکره با هر کارمند می‌باشد.
 10. در مدیریت پرسنل، پرداخت بر اساس ارزیابی شغل می‌باشد در حالی که در مدیریت منابع انسانی پرداخت بر پایه ارزیابی عمکرد صورت می‌گیرد.
 11. مدیریت پرسنل عمدتاً بر فعالیت‌های عادی از جمله استخدام کارکنان، پرداخت، آموزش و هماهنگی متمرکز است. در حالی که مدیریت منابع انسانی بر رفتار با کارکنان سازمان به عنوان دارایی باارزش که به آنها ارزش گذاشته می‌شود، به درستی بکار گرفته می‌شوند و برای حفظ آنها برنامه‌ریزی می‌شود، تمرکز دارد.
 12. مدیریت منابع انسانی مدل پیشرفته مدیریت پرسنل می‌باشد.
مدیریت منابع انسانی مدیریت پرسنل مبنای مقایسه
شاخه‌ای از مدیریت که بر بهترین و موثرترین استفاده از نیروی انسانی شرکت برای رسیدن به اهداف سازمانی متمرکز است مدیریت منابع انسانی شناخته می‌شود. جنبه مدیریتی که مربوط به نیروی کار و رابطه آنها با شرکت است به عنوان مدیریت پرسنل شناخته می‌شود. معنی و مفهوم
مدرن سنتی رویکرد
دارایی ماشین یا ابزار رفتار با نیروی انسانی
عملیات استراتژیک عملیات معمول نوع عملیات
ارزیابی عملکرد ارزیابی شغلی مبنای پرداخت
رهبری تحول گرا رهبری عملیات نقش مدیریت
مستقیم غیرمستقیم ارتباطات
یکپارچه تکه تکه و تدریجی ابتکارات
بر اساس نیاز کسب و کار دستورالعمل اقدامات مدیریت
سریع آهسته و کند تصمیم‌گیری
طراحی شغل به صورت تیمی تقسیم کار طراحی شغل
فردگرااعتماد بالا جمع‌گرااعتماد کم روابط کارکنان
ارگانیکنقش‏های منعطف

پایین به بالا

غیر متمرکز

مکانیکینقش‏های رسمی و تعریف شده

بالا به پایین

متمرکز

اصول سازمان
فراتر از قرارداد شرح دقیق قرارداد مکتوب قرارداد
رشد و پرورش دادن نظارت وظیفه مدیر در برابر کارکنان
نیروی کاری با قابلیت تطبیق با محیطبهبود عملکرد

حداکثر استفاده و بهره‌وری

کارایی در اجراعملکرد استاندارد

حداقل کردن هزینه

اهدافسیاست‌ها
برخورد با نیروی کار به عنوان دارایی ارزشمند، که به آن ارزش گذاشته می‌شود، به درستی بکار گرفته می‌شود و به خوبی حفظ می‌شود. عمدتاً در فعالیت‌های عمومی شامل استخدام کارکنان، پرداخت، آموزش و هماهنگی. تمرکز

نتیجه‌گیری از بحث تفاوت مدیریت پرسنل و مدیریت منابع انسانی:

مدیریت منابع انسانی برای توسعه مدیریت پرسنل به وجود آمده است که کاستی‌های مدیریت پرسنل را رفع نماید. در این دوره رقابتی کاملاً ضروری است که هر سازمان اولویت‌ها و نیازهای نیروی انسانی را درک نماید و به آنها اولویت دهد.

امروزه، شرکت‌ها چالش بسیار زیادی برای حفظ و نگهداری کارکنان عالی خود در طولانی‌مدت دارند، یکی از دلایلی که این چالش را ایجاد کرده این است که کارکنان کاملا از حقوق خود آگاه هستند و سازمان‌ها نمی‌توانند به مانند ماشین یا ابزار با آنها رفتار کنند. بنابراین، مدیریت منابع انسانی ایجاد شده است که سازمان را با کارکنانش برای دستیابی به اهداف مشترک متحد نماید.

منبع :keydifferences.com

نویسنده: سینا کرمی

• کارشناسی ارشد مدیریت مالی، دانشگاه علوم تحقیقات • کارشناسی مهندسی صنایع گرایش تولید صنعتی، دانشگاه یزد • ۱۰ سال سابقه کار در حوزه مشاوره منابع انسانی و مدیریت مالی • مدیر مالی و سرمایه انسانی شرکت نجات

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.