اولین Focus Group شرکت نجات با حضور مدیران عامل شرکتهای بخش خصوصی با هدف آشنایی و‌ تعامل مدیران و ارائه راهکارهای مؤثر برگزار شد.

اولین Focus Group شرکت نجاتپس از صرف صبحانه، مشاور براتی مدیرعامل شرکت نجات کسب‌وکار به معرفی دلیل برگزاری این جلسه با هدف آشنایی با دغدغه‌های مدیران عامل در سال پیش رو و در نتیجه پوشش بهتر آنها در جلسات آتی پرداخت.

دکتر براتی خدمات مشاوره‌ای تیم نجات را شامل شفاف‌سازی اهداف سازمانی، برنامه‌ریزی برای رسیدن به این اهداف و تعیین مسیر توسعه‌ی سازمانی در کنار چینش صحیح و کارآمد نیروی انسانی معرفی نموده و تمایل مدیران به بهبود و فرصت‌آفرینی را عنصر مکمل برای پیاده‌سازی موفق این خدمات دانستند.

سپس پروفسور نجاتی‌گیلانی (استاد مدعو و رئیس هیئت‌مدیره‌ی شرکت نجات کسب‌‌و‌کار) سخنرانی خود را با محوریت چالش‌های مدیران عامل در سازمان‌ها، اهمیت نقش هئیت مدیره در هدایت شرکت و همچنین راهکارهای مدیریت موفق و حرفه‌ای ایراد نمودند.

ایشان ضمن اشاره به چالش‌های مدیریتی در کشور، وضعیت اقتصادی کنونی (افزایش نرخ ارز و اعمال مجدد تحریم‌ها) را فرصتی برای رشد و توسعه صنایع داخلی و بطور ویژه برای فعالیت‌های صادراتی شرکتهای ایرانی دانستند که با مهندسی مجدد فرآیندها و دگرگونی سازمانی قابل حصول می‌باشد.

در اولین بخش از پرزنتیشن به بررسی دلائل عدم ثبات در سازمان‌ها از سه زاویه پرداخته شد:

اولین Focus Group شرکت نجات

دلایل عدم ثبات در سازمان‌ها

اقتصاد اجتماعی: نحوه پرورش افراد جامعه از بدو کودکی در راستای تشخیص مسیر اقتصادی، روش تامین هزینه‌ها، ساماندهی مخارج، تعیین خط‌ مشی اقتصادی و …

اقتصاد بازار: فعالیت بر اساس خواست بازار و شرایط رقابتی، با توجه به تفکر و بنیان‌هایی که در اقتصاد اجتماعی شکل گرفته است.

اقتصاد دولتی: پراکندگی قدرت‌ اقتصادی در بخش‌های خصوصی نسبت به دولتی.

علاوه بر این یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های اجرایی مدیران عامل، عدم تمرکز به واسطه درگیر شدن در وظایف اجرایی کارکنان و نظارت بر جزئیات سازمان است. همچنین به دلیل اینکه بسیاری از مدیران عامل خود در رده‌های دیگر از جمله سهامدار، مدیر یک واحد یا رئیس هیئت مدیره فعالیت می‌کنند، چالش‌های آنها در هدایت شرکت بیشتر و بیشتر می‌شود.

در بخش بعدی به بررسی معیارهای اساسی برای ارتقای سطح شرکت به سطح جهانی پرداخته شد و عوامل ذیل بعنوان الزامات اصلی برای رسیدن سازمان‌ها به سطح بین‌المللی ارائه گشت:

  • ایجاد تفکر و طراحی فعالیت‌ها با دیدی فراتر از سنت
  • استفاده از تکنولوژی به‌روز همگام با تفکر مدرن
  • طراحی قوانین شفاف به منظور عدم پیاده‌سازی قوانین با دید شخصی
  • تمرکز بر قابلیت افراد و ارزیابی شایستگی آنها با معیارهای جهانی
  • مدیریت بهینه نقدینگی و تامین سود از طریق هزینه و رشد
  • شفاف‌سازی مسیر و سرعت تغییرات

مدیران عامل باید با ایجاد چشم‌انداز‌ واضح و پرهیز از ورود به حواشی، شرکت خود را در محیط نامشخص کنونی هدایت کنند. اگرچه ممکن است برنامه‌ها با توجه به تغییرات بیرون بازنگری شوند، لیکن نباید در چنین شرایطی شرکت را بدون برنامه رها کرد. مدیرعامل هم نقش “رهبر” را در سازمان خود ایفا می‌کند (تا آینده شرکت خود را بسازد) و هم باید “مدیر” باشد تا مصوبات هیئت مدیره را در سازمان با قاطعیت پیاده نماید.

در ادامه جلسه، مدیران عامل دیدگاه‌های خود را در مورد ویژگی‌های بازار در ایران مطرح نمودند؛ از دیدگاه مدیران حاضر در جلسه مدیریت نوآوری، مدیریت ریسک و اداره‌ی بهینه‌ی سرمایه انسانی از مهم‌ترین دغدغه‌های شرکتهای خصوصی در شرایط کنونی به شمار می‌آیند.

پروفسور نجاتی در ادامه سرفصل‌هایی از دوره‌ی ویژه مدیران عامل را بررسی نموده و تاکید کردند که یادگیری‌های این دوره باید به صورت شاخص‌هایی در هر سازمان تعریف شود تا مدیران عامل بتوانند هم در طول برگزاری دوره این شاخص‌ها را بررسی کرده و تحت نظر داشته باشند و هم در پایان دوره میزان دگرگونی و تحول را به صورت مستند ارزیابی نمایند.

در ادامه ارتباط نقش هیئت‌مدیره با مرحله عمر شرکت تحت شرایط گوناگون مورد بررسی قرار گرفت. هیئت مدیره نقش کلیدی در پشتیبانی، نظارت و بازبینی استراتژی دارد که شیوه ایفای این نقش‌ها بسته به شرایطی مانند بحران و یا دوره‌های گذار، متفاوت است.

بخش پایانی با پرسش و پاسخ مدیران عامل و بحث و تعامل در مورد راهکارهای موفقیت مدیران و سازمان‌ها در ایران ادامه پیدا کرد و جلسه در نهایت در ساعت ۱۲:۳۰ به پایان رسید.