یاسمین رازقی

یاسمین رازقی مطالب 16

من یاسمین رازقی، نایب رئیس هیئت مدیره و مسئول دوره‌های توسعه و یادگیری شرکت نجات هستم. عاشق کمک کردن به دیگرانم. زمینه‌های کاری من شامل: یادگیری، مارکتینگ، برند و coaching است.