راه‌های ارتباطی نجات

راه‌های ارتباطی  نجات در راستای دریافت مشاوره رایگان  و ارتباط با مشاورین که تحت هدایت منتور استراتژیک آقای پروفسور سید صدرالدین نجاتی گیلانی، هستند به واسطه تماس، مراجعه حضوری و مشاوره آنلاین مقدور خواهد بود . سایر اعضای کلیدی تیم شامل دکتر یاسمین رازقی، دکتر بهنام براتی و مهندس سینا کرمی هستند. تیم نجات هم به شرکتهای بزرگ و هم به شرکت‌های کوچک و متوسط، خدمات مشاوره کسب و کار ارائه می‌دهد. خدمات مشاوره کسب و کار بصورت کلی شامل ترسیم جایگاه مطلوب برای سازمان، واحدها و سرمایه انسانی است که سپس به تحلیل شیوه حرکت از شرایط فعلی به آن جایگاه می‌پردازد.

خدمات مشاوره کسب و کار نجات تنها شامل برنامه‌ریزی این حرکت نیست، بلکه همراه با ایجاد تفکر راهبردی، بازنگری مدل کسب و کار، آموزش و کوچینگ، توسعه و مشاوره منابع انسانی، بازسازی فرایندها، بازنگری در سبد محصول و مارکتینگ ارائه می‌شود تا در مجموع نتایج مثبت و پایداری را برای مشتریان به وجود بیاورد. هدف ما ایجاد یک تیم با تفکر راهبردی در سازمان شماست تا خودشان پس از اتمام پروژه مشاوره کسب و کار، سازمان را در مسیر صحیح به حرکت درآورند.

بی شک دوره‌های آموزشی و سفر‌های یادگیری یکی از محبوبترین خدمات نجات است که افراد و مدیران بسیار زیادی را جذب خود کرده و موجب شکوفایی و توسعه فردی برای آنان یا سازمان تحت پوشش آنها شده است. دوره‌های آموزشی و سفرهای یادگیری ما در دو دسته “توسعه شخصی” و “مدیریت و رهبری” ارائه می‌شود چون باور داریم بدون توسعه فرد، هیچ کسب و کار و هیچ شغلی موفق نخواهد بود