راهنمای مشاوره

مشاوره کسب و کار نجات به دو شکل ارائه می‌شود

مشاوره کلینیکی

در صورتی که موضوع مد نظر شما (چالش/تصمیم) شفاف است و دنبال یک نگاه بیرونی و تخصصی هستید، پیشنهاد می‌کنیم با مشاوران ما بصورت ساعتی مشورت کنید. بسته به موضوع می‌توانید از مشاوره راهبردی (تصمیمات کلیدی بلندمدت و در سطح شرکت) یا عملیاتی (مربوط به یک بخش/واحد خاص از شرکت) استفاده کنید. مشاوره کلینیکی در دو حالت ۱ ساعته یا ۲ ساعته بصورت حضوری یا مجازی ارائه می‌شود. کارشناسان ما خوشحال می‌شوند شما را در این خصوص بیشتر راهنمایی کنند.

شما کدام مشاوره را انتخاب می‌کنید؟

مشاوره پروژه‌ای

در صورتی که قصد دارید تحولی در سطح شرکت یا بخش‌هایی از شرکت پیاده کنید، خدمات مشاوره کسب و کار در قالب پروژه را به شما توصیه می‌کنیم. در این حالت ابتدا یک جلسه رایگان جهت شناخت مسئله برگزار و بر آن اساس پروپوزالی به شما ارائه می‌شود که شامل شرح خدمات، زمان و قیمت پروژه است. پروژه مشاوره یک مشارکت دوطرفه است و ارائه خدمات در طول پروژه با کوچینگ، قابلیت‌سازی و در صورت نیاز جذب منابع انسانی برای شما همراه خواهد بود. جهت کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی جلسه شناخت رایگان، منتظر تماس شما هستیم.

آموزش توسعه فردی

توسعه شخصی یا همان خود سازی فردی عبارتند از : فرآیند بهبود و رشد شخص از طریق تقویت مهارت‌های شخصی و شغلی، افزایش دانش و آگاهی، خلق ثروت و …