راهنمای مشاوره

مشاوره کسب و کار نجات به دو شکل ارائه می‌شود:

1. مشاوره کلینیکی: در صورتی که موضوع مد نظر شما (چالش/تصمیم) شفاف است و دنبال یک نگاه بیرونی و تخصصی هستید، پیشنهاد می‌کنیم با مشاوران ما بصورت ساعتی مشورت کنید. بسته به موضوع می‌توانید از مشاوره راهبردی (تصمیمات کلیدی بلندمدت و در سطح شرکت) یا عملیاتی (مربوط به یک بخش/واحد خاص از شرکت) استفاده کنید. مشاوره کلینیکی در دو حالت 1 ساعته یا 2 ساعته بصورت حضوری یا مجازی ارائه می‌شود. کارشناسان ما خوشحال می‌شوند شما را در این خصوص بیشتر راهنمایی کنند.

2. مشاوره پروژه‌ای: در صورتی که قصد دارید تحولی در سطح شرکت یا بخش‌هایی از شرکت پیاده کنید، خدمات مشاوره کسب و کار در قالب پروژه را به شما توصیه می‌کنیم. در این حالت ابتدا یک جلسه رایگان جهت شناخت مسئله برگزار و بر آن اساس پروپوزالی به شما ارائه می‌شود که شامل شرح خدمات، زمان و قیمت پروژه است. پروژه مشاوره یک مشارکت دوطرفه است و ارائه خدمات در طول پروژه با کوچینگ، قابلیت‌سازی و در صورت نیاز جذب منابع انسانی برای شما همراه خواهد بود. جهت کسب اطلاعات بیشتر و هماهنگی جلسه شناخت رایگان، منتظر تماس شما هستیم.