قابلیت‌سازی و Coaching

در دوره اخیر سازمان‌ها متوجه شده‌اند که مهمترین اصل موفقیت، شناخت و توسعه سرمایه انسانی در رده‌های مختلف کسب و کار است

دوره‌های آموزشی سنتی نه تنها به این موضوع کمکی نکرده، بلکه باعث ایجاد تضاد در شناخت قهرمانان آینده شرکت‌ها شده است.
برای قهرمان‌سازی در سازمانها نیاز به شناخت قابلیت‌های کلیدی افراد و رفتار آنان است تا بتوان برای تک تک افراد یک فرایند یادگیری اختصاصی طراحی و اجرا کرد. بدین ترتیب یک سرمایه‌گذاری اختصاصی بر روی افراد صورت می‌گیرد تا چالش‌ها و راهکارهای ارتقای بهره‌وری آنها شناسایی و ارائه گردد. این موضوع در چارچوب کوچینگ و منتورینگ شخصی و سازمانی در شرکتهای طراز اول جهانی اجرا می‌گردد که منجر به توانمندسازی و توسعه سرمایه انسانی سازمان‌ها می‌شود.
کوچ و منتور برای راهنمایی، یادگیری و ایجاد یک رابط بی‌طرف در توسعه نیروی انسانی دخیل می‌شوند.


خدمات ما در این حوزه شامل موارد زیر است:

  • منتورینگ و کوچینگ مدیرعامل و هیئت مدیره
  • منتورینگ و کوچینگ قهرمانان آینده سازمان (راهبران فرایندهای کلیدی)
  • منتورینگ و کوچینگ برای گروه‌های منتخب سازمان

در صورتی که تمایل دارید با coachهای سازمان ما در ارتباط باشید با ما تماس بگیرید…