آموزش‌های درون سازمانی

موفقیت، تحول و رقابتی شدن سازمان در گروی توسعه افراد و شایستگی‌های نیروی انسانی آن سازمان است

ایده‌ها تنها در صورتی محقق می‌شود که انسان‌ها بتوانند آنها را به خوبی پیاده کنند! افراد مهمترین سرمایه و منبع ایجاد مزیت رقابتی محسوب می‌شوند.
یکی از مهمترین سرمایه‌گذاری‌های سازمان، ایجاد قابلیت‌های مورد نیاز در نیروی انسانی برای رسیدن به اهداف است. قابلیت از جنس نگرش، علم و مهارت است که در نهایت به رفتار مد نظر در نیروی انسانی می‌انجامد. سازمان‌ها روش‌های مختلف و بعضاً پراکنده‌ای برای افزایش قابلیت نیروی انسانی خود جهت دستیابی به اهداف سازمان در پیش می‌گیرند.
یکی از روش‌های برتر در این حوزه، طراحی و برگزاری برنامه‌های یادگیری درون سازمانی بصورت برنامه‌ریزی شده و هدفمند است؛ به این معنی که سازمان اولویت‌های جاری و آتی خود را تعیین نموده و طی یک برنامه مدون، قابلیت نیروی انسانی خود را با این اولویت‌ها همسو می‌نماید.
آموزش و یادگیری صحیح کارکنان در مسیر درست و همسو با اهداف شرکت، یکی از مهمترین اصول موفقیت و پیشرفت هر سازمانی می‌باشد. دوره‌های درون سازمانی هدفمند باعث صرفه‌جویی در هزینه یادگیری در عین حال افزایش اثربخشی آن می‌شود و فرصتی برای همسو کردن دوره با اولویت‌ها و چالش‌های موجود در سازمان و در نتیجه کمک به حل آنها می‌باشد. 

همچنین با روش‌های مکملی از جمله ارزیابی اثربخشی یادگیری، مربی‌گری و کمک به پیاده‌سازی یادگیری‌ها در سازمان به اثربخشی هر چه بیشتر این دوره‌ها کمک می‌نماید.
مربی‌گری یک سرمایه‌گذاری واقعی بر نیروهای کلیدی سازمان است که طی آن فرد می‌تواند خودش بهترین راه برای حل مسائل و ارتقای عملکرد خویش را پیدا کند. مربی‌گری فرایندی حساس است که نیاز به نیروی مجرب و آموزش دیده دارد تا طی فرایندی مستمر، فرد را همراهی کند تا قابلیت و نگرش او توسعه یابد.

 

خدمات قابلیت‌سازی درون سازمانی ما شامل موارد زیر است:

 • طراحی سرفصل‌ها بصورت اختصاصی بر اساس نیازسنجی و شناسایی اولویت‌های مد نظر سازمان
 • تحلیل و ممیزی نیروی انسانی و تعیین نیازهای یادگیری ایشان در حوزه مورد نظر
 • ایجاد روحیه تیمی و حل مسئله بین کارکنان و مدیرانی که در دوره حضور دارند
 • کوچینگ (مربی گری) و توسعه مدیران
 • متمرکز شدن تمرین‌ها و کارهای اجرایی بر رفع مشکلات کنونی سازمان
 • ارزیابی میزان یادگیری شرکت‌کنندگان قبل، حین و پس از برگزاری دوره
 • کمک در پیاده‌سازی یادگیری‌ها در سازمان از طریق جلسات مشاوره موردی
 • ارائه گواهی حضور در دوره

حوزه‌های قابلیت‌سازی نیروی انسانی ما:

 • هدایت راهبردی سازمان توسط هیئت مدیره
 • مدیریت، راهبری و سرپرستی
 • مدیریت منابع انسانی
 • مدیریت مارکتینگ و فروش
 • مدیریت تولید، نگهداری و خدمات فنی
 • مهارت‌های رفتار سازمانی شامل مدیریت تضاد، ایجاد کار تیمی، ارتباطات حرفه‌ای، تصمیم‌گیری و تفویض اختیار

و همچنین بر اساس اولویت‌های یادگیری سازمان شما به صورت انفرادی و گروهی و در سطوح مدیران ارشد؛ مدیران میانی و یا کارشناسان قابل ارائه می‌باشد

در صورتی که به دنبال قابلیت‌سازی و مربی‌گری نیروهای خود هستید و یا می‌خواهید یک برنامه یادگیری ویژه سازمان خود پیاده نمایید، با ما تماس بگیرید…