راهنمای سفر

سفر یادگیری یک فرصت فوق‌العاده برای خروج از چارچوب روزانه، قرار گرفتن در شرایطی متفاوت و یادگیری در کنار یک جمع است. هر سفر یادگیری نجات موضوع مشخصی دارد، در محیط سنتی برگزار می‌شود و هم شامل آموزش و هم شامل تمرین و چالش است. برخی تمرین‌ها بصورت ورکشاپی و بعضی در قالب تیم انجام می‌شوند. سفر یادگیری را می‌توانید تنها، همراه با اعضای خانواده، همراه با تیم شرکت، و بطور کلی هر اشخاصی که قصد دارید با آنها آینده بهتری را بسازید شرکت کنید.
مشتریانی که در سفرهای یادگیری همراه ما بوده‌اند، خاطره عالی و یادگیری‌های آن را بعد از گذشت چند سال همچنان به یاد دارند.
سفرهای یادگیری ما شما را به چالش خواهند کشید، بنابراین در صورتی که آماده خروج از حیطه امن و کسب تجارب جدید (حتی سخت) هستید، از شما دعوت می‌کنیم در سفر یادگیری بعدی ما شرکت کنید.