راهنمای سفر

راهنمای و جزییات مهم برای سفرهای یادگاری نجات

سفر یادگیری چیست ؟

سفر یادگیری یک فرصت فوق‌العاده برای خروج از چارچوب روزانه، قرار گرفتن در شرایطی متفاوت و یادگیری در کنار یک جمع است. هر سفر یادگیری نجات موضوع مشخصی دارد، در محیط سنتی برگزار می‌شود و هم شامل آموزش و هم شامل تمرین و چالش است. برخی تمرین‌ها بصورت ورکشاپی و بعضی در قالب تیم انجام می‌شوند. سفر یادگیری را می‌توانید تنها، همراه با اعضای خانواده، همراه با تیم شرکت، و بطور کلی هر اشخاصی که قصد دارید با آنها آینده بهتری را بسازید شرکت کنید.

رویدادهای جذاب، سفر یادگیری

سفرهای یادگیری یک روش کاملاً متفاوت برای یادگیری و ایجاد تحول هستند