نوشته‌ها

مدیریت نگهداری و تعمیرات: اهمیت و حوزه‏ ها

نگهداری و تعمیرات فعالیت‌های مختلف و پیچیده‌ای را در سطوح مختلف شامل می‌شود و نیاز به مدیریت مطلوب در این حیطه کاملاً حس می‌گردد. مدیریت نگهداری و تعمیرات شامل ترکیبی از اقدامات فنی و دانش مدیریتی است که تاثیرات استراتژیکی بر سایر بخش‌های مدیریتی سازمان می‌گذارد.