نوشته‌ها

اهداف مشاوره مدیریت

فرآیند مشاوره مدیریت شامل طیف وسیعی از فعالیت‌هاست و شرکت‌های مختلف و اعضاء آنها عملکرد کاملا متفاوتی دارند. در این مطلب هشت هدف اساسی فرآیند مشاوره مدیریت به طور سلسله مراتبی بیان شده‌اند.

مدیریت نگهداری و تعمیرات: اهمیت و حوزه‏ ها

نگهداری و تعمیرات فعالیت‌های مختلف و پیچیده‌ای را در سطوح مختلف شامل می‌شود و نیاز به مدیریت مطلوب در این حیطه کاملاً حس می‌گردد. مدیریت نگهداری و تعمیرات شامل ترکیبی از اقدامات فنی و دانش مدیریتی است که تاثیرات استراتژیکی بر سایر بخش‌های مدیریتی سازمان می‌گذارد.

نکات کلیدی در پرداخت حقوق و مزایا

در یک سازمان می توان از سه رویکرد در پرداخت حقوق و مزایا به کارکنان استفاده کرد:  ۱) بر مبنای ارزش شغل برای سازمان (Job-Based Pay) 🔺در این رویکرد، هر یک از شغل های سازمان مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و ارزش نسبی آن برای سازمان تعیین می‌شود. 🔺ارزش شغل، بیان کننده اهمیت آن یا نقش […]