نوشته‌ها

دوره توسعه مهارت‌های شخصی و کاری برای ایجاد انگیزه و هدفمندی

برگزاری دوره توسعه مهارت‌های فردی و سازمانی برای ایجاد انگیزه در سازمان توسط شرکت نجات با تدریس پروفسور سید صدرالدین نجاتی گیلانی.