نوشته‌ها

برنامه‌ریزی استراتژی چیست و چرا برای شرکتهای ما در ایران حیاتی است؟

ریشه استراتژی به جنگ و نبرد بر می‌گردد. لغت استراتژی از ریشه یونانی و به معنی راهی است که یک ژنرال فکر می‌کند تا جنگ را ببرد. در مقطعی، این مفهوم از حوزه جنگی به حوزه تجاری وارد شد و به مرور تبدیل به یکی از مفاهیم رایج در دنیای کسب‌وکار گشت. اما استراتژی در […]