تدوین استراتژی و برنامه‌ریزی استراتژیک

داشتن برنامه بلندمدت و واضح برای هر شرکتی حیاتی است. تدوین استراتژی به معنی تعیین اهداف مشخص برای شرکت است تا نقشه راهی برای رسیدن به آن اهداف از طریق برنامه‌های عملیاتی فراهم گردد. وقتی اهداف مشخص شدند می‌توان آنها را در قالب بیانیه رسالت و چشم‌انداز خلاصه نمود. برنامه استراتژیک باید در پاسخ به تغییرات بازار و محیط دائماً بازبینی شود.

 

تدوین استراتژی

در گروه نجات به شما کمک می‌کنیم تا هر مشکل یا خطایی در برنامه استراتژیکتان را شناسایی کنید، و آن را با کارها و اولویت‌های روزانه واحدها هماهنگ سازید. در صورتی که برنامه راهبردی تبدیل به وسیله‌ای عملی برای موفقیت شرکت نشود، فایده‌ای نخواهد داشت. باید یادمان باشد هر چقدر که برنامه استراتژیک زیبا نوشته شده باشد، باید همیشه به نتایج نگاه کنیم.

خدمات برنامه‌ریزی استراتژیک ما شامل این موارد است:

 • ارزیابی استراتژی کنونی
 • تدوین راهبرد جدید
 • ارزیابی بازار و رقبا
 • تعیین اهداف
 • تحلیل SWOT
 • برنامه‌ریزی استراتژیک و 5 ساله
 • پیاده‌سازی استراتژی
 • تدوین بیانیه رسالت و چشم‌انداز
 • طراحی مدل کسب‌وکار Business Model
 • تهیه طرح تجاری Business Plan
 • طراحی ساختار سازمانی
 • استراتژی مارکتینگ و برند