ارسال رزومه

همکاری با شرکت

ارسال رزومه

  • انواع فایل های مجاز : pdf, doc, docx, jpg.
    حد اکثر 2 مگابایت
  • انواع فایل های مجاز : jpg, png.
    حد اکثر 2 مگابایت