مدیران عامل در شرایط بحرانی کنونی ملزم به ایجاد چه تحولاتی هستند؟

در شرایط بحرانی کنونی، مدیرعامل ملزم به ایجاد تحولاتی است تا فرهنگ سازمانش را بر اساس تحولات محیطی، برای مواجهه با ابهامات آماده نماید.

کارآفرینان (فرصت‌آفرینان) به چه نوع استراتژی نیاز دارند؟

در عرف، ترجمه فارسی واژه‌ی “Entrepreneurship” را “کارآفرینی” در نظر می‌گیرند، در حالی که معادل صحیح آن “فرصت‌آفرینی” است؛ در واقع کسب و کار ابزاری برای پیاده‌سازی ایده‌ها و فرصت‌هاست و “فرصت‌آفرینی” بنیادی برای شروع یک کسب و کار جدید (یا به عبارتی کار-آفرینی و نه شغل-آفرینی) است.

برنامه‌ریزی استراتژی چیست و چرا برای شرکتهای ما در ایران حیاتی است؟

ریشه استراتژی به جنگ و نبرد بر می‌گردد. لغت استراتژی از ریشه یونانی و به معنی راهی است که یک ژنرال فکر می‌کند تا جنگ را ببرد. در مقطعی، این مفهوم از حوزه جنگی به حوزه تجاری وارد شد و به مرور تبدیل به یکی از مفاهیم رایج در دنیای کسب‌وکار گشت. اما استراتژی در […]

استراتژی چیست و چه نقشی در دستیابی به اهدافمان دارد؟

استراتژی چیست؟ استراتژی و یا راهبرد، اساساً یک واژه یونانی و به معنای روش تفکر یک سردار جنگی است که چگونه برای پیروز شدن در جنگ، برنامه ریزی می کند. در مفهوم استراتژی، چند موضوع کلیدی وجود دارد: ۱) می‌خواهیم کجا باشیم؟ (اهداف، دلیل وجودی، نتایج و …) ۲) از کجا بدانیم چه زمانی به آنجا […]