دومین دوره‌ی یادگیری حرفه‌ای مدیران عامل با موضوع Business Model Leadership

این دوره برگزار شده است

دومین دوره‌ی یادگیری حرفه‌ای مدیران عاملدومین دوره‌ی یادگیری حرفه‌ای مدیران عامل در روزهای پنج‌شنبه و جمعه ۱۱ و ۱۲ مرداد ۱۳۹۷ برگزار شد.

این دوره با موضوع Business Leadership با سرفصل‌های تدوین مدل کسب‌وکار، شناخت فرایندهای کلیدی در مدل کسب‌وکار، شناخت شاخص‌های کلیدی Pull&Push در ایجاد کسب‌وکار، توسعه نقاط قوت شرکت، بهبود بهره‌وری شرکت و تجربه مشتریان، مدیریت پورتفولیوی مشتری و وفاداری مشتری برگزار شد؛ مدیران عامل باید روشهای راهبردی برای اداره شرکت خود را واضح کرده و در چارچوب کمیته‌های کاری راهبردی، شرکت خود را هدایت کنند. در این حوزه بخصوص تدوین رفتار سازمانی بسیار کلیدی می‌باشد. دومین دوره‌ی یادگیری حرفه‌ای مدیران عامل با تدریس پروفسور نجاتی‌گیلانی، ۱۱ و ۱۲ مرداد با حضور مدیران عامل حوزه‌های مختلف صنایع برگزار شد.

دومین دوره‌ی یادگیری حرفه‌ای مدیران عامل