مطالب توسط مشاور بختی

اهمیت مدیریت امنیت اطلاعات در سازمان‌ها

یکی از مهم‌ترین مباحثی که در بحث مدیریت امنیت اطلاعات در سازمان‌ها مطرح است بحث مدیریت امنیت دارایی‌های اطلاعاتی می‌باشد. هدف مدیریت امنیت اطلاعات در یک سازمان، حفظ سرمایه‌ها (اعم از نرم‌افزاری، سخت‌افزاری، اطلاعاتی، ارتباطی و نیروي انسانی) سازمان در مقابل هرگونه تهدید است

امنیت اطلاعات: تاریخچه، اهمیت و پیاده‌سازی

اطلاعات یکی از مهم‌ترین دارایی‌های سازمان است. دارایی‌های اطلاعاتی بسیار ارزشمند هستند و باید از آن‌ها به‌صورت مطلوب محافظت شود. اگر اطلاعات در دسترس خط تولید نباشد و یا اطلاعات اشتباهی به واحد مالی برای ثبت‌اسناد داده شود و یا اینکه رقبای شرکت از اطلاعات محرمانه ما در مورد نحوه قیمت‌گذاری اطلاع داشته باشند چه […]