شیوه‌های مدیریت بحران در سازمان

اگرچه همه مدیران ترجیح می‌دهند در شرایط واضح کار کنند، اما تغییرات ناگهانی جزو جدایی ناپذیر هر کسب و کار است. اگر برای این تغییرات آماده نباشیم، بحران مانند گردباد ما را درگیر کرده و عملیات جاری را مختل می‌کند.
در این مقاله به اهمیت و شیوه‌های مدیریت بحران در سازمان همچنین راهکارهای مدیریت بحران در کسب و کارها می‌پردازیم.