۷ روش توسعه کسب‌و‌کار

در شرایط اقتصادی کنونی، لازم است کسب‌وکارها راه‌هایی برای بقا، بهبود عملیات و افزایش درآمد خود بیابند. یکی از مسیرهایی که می‌تواند به توسعه کسب‌و‌کار بینجامد، استراتژی‌ مشتری محور است.