فعالیت‌های کلیدی در مدیریت HR

واکنش‌ها، فعالیت‌ها و نیازهای مدیریت منابع انسانی در این مقاله قصد داریم به دیدگاه‌هایی که نسبت به مدیریت منابع انسانی وجود دارد، فعالیت‌های واقعی و کلیدی که مدیریت منابع انسانی انجام می‌دهد و چگونگی به مقصد رسیدن این فعالیت‌ها بپردازیم. با انجام چه فعالیت‌هایی می‌توان گفت مدیریت منابع انسانی به اهداف خود رسیده است؟ چه […]

چرا سیستم CMMS الزامی است!؟

سیستم‌ مدیریت نگهداری و تعمیرات کامپیوتری (CMMS) برای کمک به مدیریت نگهداری و تعمیرات و همچنین بهبود تصمیم‌گیری‌ها در این حوزه ایجاد شده است. در این مقاله به بررسی مدیریت نگهداری و تعمیرات کامپیوتری و لزوم یا عدم لزوم استفاده از آن، پرداخته شده است. در پایان نیز چالش‌هایی که ممکن است در اجرای این […]

سومین دوره‌ی یادگیری حرفه‌ای مدیران عامل برگزار شد

سومین دوره‌ی یادگیری حرفه‌ای مدیران عامل با موضوع Strategy & Personal Leadership، در روزهای پنج‌شنبه و جمعه 19 و 20 مهر برگزار شد. در این دوره با کمک تمرین‌های اجرایی، به شناخت و درک خصوصیات شخصی هر یک از مدیران عامل در وهله اول پرداخته شد، تا ایشان بر اساس این درک بتوانند مسیر شرکت خود را […]