چرا به متخصصین مشاوره مدیریت نیاز دارید؟

هر سازمانی برای بهبود کلی عملکرد خود به مشاوره‌ی مدیریت (مشاوره کسب و کار) نیاز دارد. مشاوره مدیریت به سازمان کمک می‌کند که از منابع موجود برای بهبود و ارتقاء سازمانی بهره‌برداری کرده، همچنین بازده منابع مالی و انسانی را بیشینه نماید. متخصصین مشاوره مدیریت  در کنار واحدهای بازاریابی، مالی و منابع انسانی فعالیت می‌کنند و […]

نقش‌های واحد مدیریت منابع انسانی

وظایف منابع انسانی تنها مختص به مدیران منابع انسانی سازمان نیست. در یک سازمان رقابتی با فرهنگ حرفه‌ای کاری تمام مدیران صف و ستاد که دارای نیروی زیرمجموعه هستند باید نسبت به مباحث مدیریت نیروی انسانی تسلط داشته باشند.