چالش‌ها و موانع حضور زنان در سمت‌های مدیریتی و راهکارهای آن

چالش‌ها و موانعی که بر سر راه توسعه شغلی بانوان وجود دارد از جنس محدودیت، برخی از جنس فرهنگ و یا کلیشه است. در این راستا همایشی طراحی کردیم تا چالش‌هایی که در راه پیشرفت شغلی زنان وجود دارد بررسی نموده و شیوه به کارگیری راهکارها و بهترین تجاربی که برای غلبه بر این موانع و فراتر رفتن از سقف شیشه‌ای به دست آمده را بحث نماییم.

اهداف مشاوره مدیریت

فرآیند مشاوره مدیریت شامل طیف وسیعی از فعالیت‌هاست و شرکت‌های مختلف و اعضاء آنها عملکرد کاملا متفاوتی دارند. در این مطلب هشت هدف اساسی فرآیند مشاوره مدیریت به طور سلسله مراتبی بیان شده‌اند.

پیام پروفسور نجاتی‌گیلانی و تیم نجات در روز حمایت از صنایع کوچک

پیام پروفسور نجاتی‌گیلانی و تیم نجات برای روز حمایت از صنایع کوچک

برندسازی SME: چطور در صنایع کوچک برندسازی کنیم

برندسازی SME چیست و چرا اهمیت دارد؟ شرکتهای خرد، کوچک و متوسط (SME) یکی از مهمترین پایه‌های هر کشوری (اعم از توسعه یافته یا در حال توسعه) هستند. در تمامی کشورها شرکتهای SME بیشترین تعداد شرکتها را تشکیل می‌دهند و درصد زیادی از رشد اقتصادی، اشتغالزایی و نوآوری را ایجاد می‌کنند. تیم نجات علاقه و […]

مدیران عامل در شرایط بحرانی کنونی ملزم به ایجاد چه تحولاتی هستند؟

در شرایط بحرانی کنونی، مدیرعامل ملزم به ایجاد تحولاتی است تا فرهنگ سازمانش را بر اساس تحولات محیطی، برای مواجهه با ابهامات آماده نماید.