انواع تصمیم گیری در مدیریت

تصمیم گیری همیشه یک بخش مهم از زندگی هر مدیر است. تصمیم، یک قضاوت یا انتخاب بین دو یا چند گزینه است و در موقعیت‌های بسیاری از حل مشکلات تا اجرای فعالیتها بکار می‌آید. تصمیم گیری شامل چند مرحله کلی است:  شناخت و تجزیه و تحلیل تصمیم  اتخاذ تصمیم  اجرای تصمیم   در اینجا به […]

یک رهبر خوب، چه قابلیتهایی دارد؟

رهبر باید قابلیت و شایستگی داشته باشد تا سازمان را به اهدافش برساند. از جمله قابلیتهای رهبری عبارتند از: ۱ هدفمندی هدفمندی یعنی اجرایی شدن حرفها. هدفمندی هم نیت، هم قطعیت و هم دانستن روش رسیدن به هدف را شامل می‌شود. ۲ قدرت قدرت می‌تواند شکلهای مختلفی داشته باشد، رسمی یا غیر رسمی، برگرفته از اختیارات سازمان […]