در مورد برند یا نام تجاری بیشتر بدانید.

تا چه حد با واژه ی برند (Brand) یا نام تجاری آشنا هستید؟  چرا باید دنبال برند باشیم؟ یک برند، چه ارزش و یا جایگاهی را می تواند بدست آورد؟   برند، خاطره‌ای است که مشتریان به یاد می‌آورند و مرتبط به تجارب مثبت و منفی آنها از برند است. برندسازی، تنها فعالیتی در جهت […]

در مصاحبه افراد برای شغل باید به چه نکاتی توجه داشت؟

به نظر شما، مصاحبه چه اهمیتی دارد؟ ساختار مصاحبه باید چگونه باشد؟ قابلیت های اصلی در مصاحبه کدامند؟   مصاحبه افراد برای شغل، کاری پیچیده و زمانبر و در عین حال یکی از مهمترین وظایف مدیران است که نیاز به توجه زیاد و برنامه‌ریزی دارد. در جهان اول، فرایند مصاحبه روز به روز پیچیده‌تر و […]

مدیریت تضاد (تعارض) در سازمان

شما از مدیریت تضاد (تعارض) چه می دانید؟ به طور کلی، چند نوع تضاد وجود دارد؟ تکنیک های مؤثر در مدیریت تضاد کدامند؟   تعریف تضاد هر موضوع و موقعیتی که در آن اهداف، حالات، احساسات یا رفتارهای غیرهمگونی وجود داشته باشد که منجر به عدم تفاهم و یا مخالفت گردد، تضاد نامیده می شود. […]