کلینیک کسب و کار

در صورتی که مسئله و چالش شما شفاف است و به دنبال مشورت برای شیوه حل آن هستید، خدمات مشاوره کلینیکی ما را امتحان کنید

مشاوره کلینیکی به معنی یک جلسه مشاوره ساعتی است که بین 1 الی 4 ساعت بر اساس پیچیدگی و گستردگی مسئله مد نظر شما به طول می‌انجامد.

در مشاوره کلینیکی سؤال و مسئله مد نظر شما واضح است که ممکن است از جنس فرصت و یا مشکل باشد. بر اساس نوع مسئله‌ (یا بر اساس درخواست شما) مشاور مرتبط تعیین شده و جلسه‌ای حضوری و یا تلفنی هماهنگ می‌گردد. در این جلسه موضوع مد نظر شما تشریح شده و راهکارهایی توسط مشاور ارائه می‌گردد. این راهکارها ممکن است مستقیماً مربوط به حل مسئله مد نظر شما بوده و یا به شفاف‌سازی بیشتر یا تغییر نگاه شما به تعریف مسئله بیانجامد.