کارگاه هدفگذاری رقابتی برای سال ۹۶، برگزار شد.

نویسنده: بدون دیدگاه دسته‌بندی:رویدادهای برگزارشده


کارگاه هدفگذاری برای سال ۱۳۹۶ با حضور جمعی از مدیران برگزار شد.


کارگاه تخصصی هدفگذاری رقابتی برای سال ۱۳۹۶ در روزهای پنجم و ششم اسفندماه ۱۳۹۵ توسط شرکت نجات کسب و کار جهانی برگزار گردید. در این دوره، عناوینی در ارتباط با فلسفه، الزامات و روش های هدفگذاری در سطح شخصی و در سطح کسب و کار تدریس شد تا در سال رقابتی پیش رو، با برنامه ریزی دقیق و هدفمند، سالی بهره ور و موفق بسازیم.

تیم پروفسور سیدصدرالدین نجاتی و شرکت نجات کسب و کار جهانی، برای همه شرکت کنندگان در این دوره، سالی هدفمند و پربار آرزو دارد.

در ادامه، تصاویری از این دوره را مشاهده می کنید.

کارگاه تخصصی هدفگذاری رقابتی_2

کارگاه تخصصی هدفگذاری رقابتی برای سال 96 - 1

کارگاه تخصصی هدفگذاری رقابتی برای سال ۹۶

نویسنده: مشاور غفاری