کارگاه عملی پیاده سازی فرهنگ تیمی برای بهبود عملکرد سازمان، ۲۵ آذر، قشم

نویسنده: بدون دیدگاه دسته‌بندی:آموزشی, رویدادهای برگزارشده


کارگاه تیم سازی همراه با تمرین و بازی‌های جذاب در ساحل قشم زیبا برگزار شد.


کارگاه عملی پیاده سازی فرهنگ تیمی برای بهبود عملکرد سازمان برگزار شد.

زمان: پنجشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۵

ارائه دهنده: پروفسور نجاتی گیلانی

محورهای اصلی این کارگاه: برنامه ریزی استراتژیک ، تدوین ساختار سازمانی ، تحول سازمانی ، قابلیتسازی هیئت مدیره و مدیران

آنچه در این دوره می آموزیم:

رقابت در دنیای کسب و کار امروز بدون داشتن تیم مؤثر امکانپذیر نیست.

چگونه در سازمان خود ، فرهنگ تیم بودن را پیاده سازی کنیم.

کارگاه عملی پیاده سازی فرهنگ تیمی برای بهبود عملکرد سازمان-شرکت نجات کسب و کار جهانی

کارگاه عملی پیاده سازی فرهنگ تیمی برای بهبود عملکرد سازمان

نویسنده: مشاور غفاری