قهرمانان سازمان: توسعه در محیط فرارقابتی

نویسنده: بدون دیدگاه دسته‌بندی:رویدادهای برگزارشده


کارگاه پدر و دختر: پروفسور نجاتی گیلانی و دکتر پریسا نجاتی گیلانی، دو زبانه برای تربیت قهرمانان سازمان


قهرمانان سازمان را چطور باید توسعه داد؟

ارائه دهنده: پروفسور سید صدرالدین نجاتی گیلانی و دکتر پریسا گیلانی

سرفصل موضوعات:

  • قهرمانان سازمان چه شاخص هایی دارند و چطور باید شناسایی شوند؟
  • قهرمانان سازمان چطور سازمان را متحول می کنند؟
  • تفاوت روش رهبری برای خانم‌ها و آقایان در سازمان چیست؟
  • چگونه باید تحول سازمان را با دخیل سازی مشتریان و قهرمانان پیش ببریم؟

تاریخ برگزاری: دوشنبه، ۱۳ شهریور ماه ۱۳۹۶

ساعت ۱۴ لغایت ۲۰

قهرمانان سازمان

نویسنده: مشاور غفاری