پروفسور سیدصدرالدین نجاتی گیلانی

 1. پروفسور (Full Professor) مدیریت استراتژی و رئیس سابق مرکز مدیریت دانشگاه تی‌ساید انگلستان (Teesside)،
 2. پروفسور(Full Professor) سیستم‌های اطلاعاتی و مدیریتی و رئیس سابق دانشکده سیستم‌های اطلاعاتی بازرگانی و تجاری دانشگاه بورنموث انگلستان (Bournemouth) ،
 3. برنده جایزه سلطنتی انگلستان در مدیریت راهبردی و استراتژی،
 4. مؤسس، مدیرعامل و رئیس دانشگاه انگلیسی صحار (Sohar) در کشور عمان،
 5. یکی از مؤسسین مرکز فن‌آوری صنعتی و رقابتی در اروپا (بین دانشگاه تی‌ساید و اتحادیه اروپا)،
 6. عضو بنیادی انجمن بین‌المللی CYBERNETICS،
 7. عضو بنیادی انجمن بین‌المللی SME. –عضو بنیادی انجمن بین‌المللی علوم مدیریت،
 8. مشاور تعدادی از شرکت‌های جهانی در رابطه با مهندسی مجدد سازمانی ،تحول سازمانی ،برنامه ریزی استراتژیک ، ایجاد نوآوری ، تسهیل و ایجاد سرمایه گذاری
 9. سابقه فعالیت‌های ایشان در ایران به شرح زیر می‌باشد:
  • تدوین و طراحی سیاستهای کلی ستاد مرکزی، تدوین و طراحی راهبردها و ساختارهای رقابتی برای  هلدینگ و شرکتهای زیرمجموعه در تعدادی از بزرگترین شرکتهای سرمایه‌گذاری ایران و گروه های صنعتی خصوصی و سازمان های تخصصی مادر،
  • طراحی، فرهنگسازی و پیاده‌سازی برنامه‌های مهندسی مجدد سازمانی و استراتژی و ایجاد ساختارهای سازمانی مؤثر در شرکتهای بزرگ خصوصی و دولتی ایران،
  • طراحی و اجرای برنامه‌های مدیریت تحول سازمانی و ایجاد فرهنگ رقابتی،
  • مشاوره برای برنامه ریزی و پیاده سازی استراتژی و بهبود کارخانجات بزرگ صنعتی و خدماتی،
  • توانمندسازی سازمان ها و شرکت ها برای ورود به بازارهای جهانی،
  • توانمندسازی شرکت های کوچک و متوسط SME در جهت رقابتی شدن و توسعه،
  • طراحی و برگزاری دوره‌های آموزش تخصصی مدیران ارشد و میانی در زمینه‌های مدیریت، استراتژی، بازار، نیروی انسانی در استانهای مختلف کشور
  • طراحی و برگزاری دوره های آموزشی مدیران عامل و هیئت مدیره مؤثر
  • طراحی و برگزاری دوره های آموزشی برای مدیریت مؤثر و رقابتی شدن شرکت های کوچک و متوسط SME
  • قابلیت سازی نیروی انسانی

وبسایت پروفسور سید صدرالدین نجاتی گیلانی