• کارشناسی ارشد مدیریت-مدیریت مالی، دانشگاه علوم و تحقیقات
  • کارشناسی مهندسی صنایع، دانشگاه یزد
  • یک سال تجربه مدیر منابع انسانی شرکت صنعتی و تولیدی
  • هفت سال سابقه کار در پروژه های مشاوره مدیریت منابع انسانی
  • متخصص در تدوین استراتژی‌های منابع انسانی سازمان، ارزیابی واحد منابع انسانی و اداری و آموزش، طراحی و پیاده‌سازی سیستم‌های منابع انسانی شامل: گزینش و جذب، ارزیابی و مدیریت عملکرد، حقوق و مزایای رقابتی، انگیزش، طراحی مشاغل بر اساس مدل Competency، بکارگیری و orientation برای نیروی جدید، آموزش و توسعه و یادگیری، شناخت نیروهای شایسته و باقابلیت و قابلیت‌سازی نیروهای شایسته سازمان، برنامه‌ریزی منابع انسانی، کارگزینی و امور اداری و تدوین شاخص‌های عملکرد واحدها و مشاغل سازمان
  • تکمیل دوره‌های آموزشی شامل تکمیل 216 ساعت دوره تخصصی علمی – عملی مدیریت نیروی انسانی و 900 ساعت دوره های مدیریت در زمینه مدیریت استراتژیک، روش‌های توسعه شرکت های SME، مهارت های مدیریت، اصول سرپرستی، فروش و مارکتینگ و منابع انسانی