طراحی انحصاری Business Model

مدل کسب‌وکار هسته و فلسفه کاری هر سازمان است. آیا فلسفه سازمان شما واضح است؟

فلسفه یعنی تصمیم آگاهانه در مورد این که کدام بخش از بازار را هدف گرفته‌ایم، چه تخصص و شایستگی‌هایی داریم که می‌توانیم برای این بازار ارزش ایجاد کنیم، و جریان ایجاد ارزش چطور باید در سازمان ما صورت بپذیرد تا حداکثر بهره‌وری را برای ما و مشتریانمان داشته باشد.

بسیاری از کسب‌وکارها بر اساس سعی و خطا و فیدبکی که در طول زمان از بازار گرفته‌اند فلسفه کاری را به صورت ضمنی تعیین می‌کنند؛ لیکن سازمان‌های پیشرو فعالانه در مورد منطق کسب‌وکار، بهترین ترکیب بازار-منابع و مؤثرترین شیوه ارزش‌زایی تصمیم می‌گیرند و به صورت دوره‌ای آن را ارزیابی و بازنگری می‌کنند. مخصوصاً در شرایط پر تلاطمی که در آن هستیم، چطور می‌توانیم به روش‌های قبلی تکیه کنیم؟