سفرهای یادگیری

سفرهای یادگیری یک روش کاملاً متفاوت برای یادگیری و ایجاد تحول هستند

اگر از حضور در کلاس‌های آموزشی خسته شده‌اید و به دنبال این هستید که در کنار یک جمع یادگیر، در فضایی شاد و متفاوت باشید و موضوعات را بصورت تجربی و در قالب تمرین و بازی و کارهای تیمی فرا بگیرید؛ اگر به دنبال ایجاد تحول در نگرش و رفتار خود هستید؛ به جمع سفرهای یادگیری ما بپیوندید!
سفرهای یادگیری نجات هر فصل یک بار و در محیطی خارج از شهر برگزار می‌شوند و موضوعات آنها متناسب با شرایط محیطی تعیین می‌گردند.
در سفرها می‌توانید بصورت انفرادی، همراه با همکاران و یا با اعضای خانواده حضور پیدا کنید. بسیاری از مشتریان ما این سفرها را بصورت خانوادگی تجربه می‌کنند تا کل اعضای خانواده همسو با هم راه تحول را در پیش بگیرند و پشتیبان یکدیگر باشند. همچنین فضای این سفرها فرصتی بسیار خوب برای تیم شدن و برنامه‌ریزی کردن برای سازمان/ واحد توسط همکاران است