دکتر یاسمین رازقی

  • دکترای مدیریت بازرگانی-بازاریابی (PhD)، دانشگاه شهید بهشتی
  • کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی، دانشگاه علم و صنعت ایران
  • کارشناسی مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت ایران
  • ۱۲ سال سابقه کار در پروژه‌های مشاوره مارکتینگ و برند، برنامه‌ریزی استراتژی و بهبود فرایندها
  • متخصص در زمینه مشاوره برندسازی، مارکتینگ و تحقیقات بازار
  • متخصص در برندسازی برای شرکتهای کوچک و متوسط (SME)
  • دوره‌های آموزشی: تکمیل دوره های مشاوره مدیریت، مارکتینگ و برندسازی، برنامه‌ریزی استراتژی، مهارتهای کلیدی مدیریت و تصمیم‌گیری