دوره ویژه مدیران عامل

این دوره برگزار شده است

دوره ویژه مدیران عامل

 

اقتصاد ایران در سالهای آینده، متمرکز بر بازار آزاد و رقابت شدید خواهد بود. کاهش قدرت خرید مشتریان و افزایش هزینه‌های سربار تولید، تمرکز راهبران شرکتها را متحول خواهد کرد.

مدیران عامل برای موفقیت در چنین محیطی باید چالش‌های زیر را مدیریت کنند، که کسب توان رهبری در هر حوزه، تمرکز یکی از دوره‌های ۲ روزه در پکیج آموزشی “مدیران عامل” با تدریس “پروفسور نجاتی گیلانی” می‌باشد:

  1. روش مدیریت و حاکمیت سازمان را تدوین و برای اعضای هیئت مدیره و مدیران ارشد، وظایف واضح و راهبردی تعیین و اعلام نمایند که شامل وظایف قانونی، مدیریت رشد، مدیریت ریسک و … خواهد بود. این موارد مهم تحت عنوان Board Leadership و طی ۲ روز به روش علمی، تجربی و مباحثه ارائه می‌شود.
  2. مدیران عامل باید روشهای راهبردی برای اداره شرکت خود را واضح کرده و در چارچوب کمیته‌های کاری راهبردی، شرکت خود را هدایت کنند. تدوین مدل کسب‌وکار، شناخت فرایندهای کلیدی در مدل کسب‌وکار، شناخت شاخص‌های کلیدی Pull&Push در ایجاد کسب‌وکار از الزامات مهم در این راستا می‌باشد. این موضوع تحت عنوان Business Leadership و طی دوره ۲ روزۀ بعدی ارائه می‌شود.
  3. مدیران عامل باید خود راهبر برنامه استراتژی و تحول سازمانی باشند و اطمینان حاصل کنند که برنامه استراتژی و برنامه‌های اجرایی سالیانه با دقت تدوین و اجرا می‌گردند. ایشان باید همیشه در کنترل و هدایت مدیریت سرمایه مالی و درآمد شرکت باشند و مهارت کاهش ریسک مالی جزو اولویت‌های اصلی‌شان باشد. همچنین مدیران عامل باید خود و سازمان خود را متحول کنند، سرمایه انسانی را افزایش داده و سازمان را بر اساس علم نوین و تجارب جهانی مدیریت نمایند. نیروی انسانی باید بر اساس اهداف سازمانی انتخاب و نگهداری شود. این موارد هم در مبحث Strategy Leadership و طی دوره ۲ روزۀ بعدی ارائه می‌شود.
  4. در نهایت مدیران عامل بعنوان رهبر درونی سازمان، باید از مهارتهای رهبری قوی از جمله تصمیم‌گیری، مدیریت زمان و مدیریت تحول برخوردار باشند که در دورۀ ۲ روزه پایانی تحت عنوان Skills Leadership ارائه می‌گردد.

آموزش ویژه مدیرعامل

آموزش ویژه مدیرعامل