کارگاه رفتار فروشنده حرفه‌ای، ۵ آذر ۹۵ برگزار شد.

نویسنده: بدون دیدگاه دسته‌بندی:آموزشی, رویدادهای برگزارشده


کارگاه رفتار فروشنده حرفه‌ای با حضور جمعی از مدیران و متخصصان فروش برگزار شد.


کارگاه رفتار فروشنده حرفه ای در تاریخ ۵ آذر ۱۳۹۵ توسط پروفسور نجاتی گیلانی در تهران برگزار شد. تصویری از این کارگاه را می توانید مشاهده کنید.

دوره فروشنده حرفه‌ای ۵ آذر ۹۵

دوره فروشنده حرفه‌ای ۵ آذر ۹۵

نویسنده: مشاور غفاری