خدمات منابع انسانی HR


هدف ما در واحد منابع انسانی از این خدمات آن است که بتوانیم شریک شما در مدیریت نیروهایتان باشیم و خدمات گسترده‌ای را در مدل‌ برون‌سپاری، مشاوره یا ساختن واحد HR برای شما ارائه کنیم. به شما اطمینان می‌دهیم که در این خدمات تمامی قوانین کار و تأمین اجتماعی رعایت می‌شوند.