کارگاه تخصصی تشخیص خوب، بد، زشت کارکنان

این کارگاه برگزار شده است

دوره های مدیران ارشد شرکت نجات کسب و کار

کارگاه تخصصی با موضوع: چگونه خوب، بد، زشت کارکنان را تشخیص دهیم؟

ارائه دهنده: پروفسور سید صدرالدین نجاتی گیلانی

سرفصل موضوعات:

  • ویژگی کارکنان خوب چیست؟
  • منافع کارکنان خوب برای شرکت چیست؟
  • کارکنان بد چه خصوصیاتی دارند؟ دلایل بد شدن کارکنان خوب چیست؟
  • ویژگی کارکنان زشت و مخرب و مراحل پیشگیری از رفتارهای بد و زشت چیست؟
  • رویکرد مدیریت نسبت به کارکنان خوب، بد و زشت چگونه باید باشد؟

تاریخ برگزاری: جمعه، ۲۰ مرداد ماه ۱۳۹۶

 

برگزاری کارگاه تخصصی خوب، بد، زشت کارکنان

برگزاری کارگاه تخصصی خوب، بد، زشت کارکنان