تدوین استراتژی و برنامه‌ریزی استراتژیک

بازسازی سازمان‌ها بر اساس تحولات بازار یک امر کلیدی و حیاتی است. آیا شما بر اساس تغییر شرایط فعلی کشور، مسیر آینده شرکتتان را برنامه‌ریزی کرده‌اید؟

برنامه‌ریزی استراتژیک مبتنی بر این باور است که آینده ساختنی است و ما مسئول آینده کسب و کار خود هستیم؛ هر چقدر هم که شرایط بیرونی متلاطم و بحرانی و مبهم باشد.
شرکتها باید برای تداوم موفقیت خود برنامه راهبردی 5-1 ساله را تدوین کرده و فرایندهای شرکت را با دیدگاهی جدید و بر اساس طرح راهبردی خود، بازسازی و یا بازنگری کنند. مدیریت و اجرایی کردن این برنامه بسیار حساس و پیچیده است زیرا تحول همه جوانبه سازمان را اعم از نیروی انسانی، فرهنگ و باورها، سیستم‌ها، منابع و … در بر می‌گیرد.