آخرین مطالب

حسادت و هک

حسادت و هک

ماشینی که ایستاده، توجهی را جلب نمی‌کند. اما ماشینی که با سرعت به حرکت در می‌آید، در معرض حسادت و بدخواهی نیز قرار می‌گیرد. به اطلاع اعضا و بازدیدکنند... ادامه متن